Skadestånd till neurosedynbarn

NYHETER

STOCKHOLM

Justitiekanslern (JK) föreslår att regeringen ersätter var och en av de i dag levande neurosedynskadade i Sverige med 250 000 kronor. Beloppet bör vara fritt från skatt och inte påverka övriga sociala förmåner.

JK anser att neurosedynskadade svenskar ska få ersättningen ex gratia, det vill säga en ersättning utan att staten har någon skyldighet till det.

JK: Myndigheterna gjorde inte fel

Läkemedelskontrollen var inte tillräcklig, konstaterar JK i sitt utlåtande, men anser inte att myndigheterna begått några fel eller försummelser. Fosterskadorna "synes ha varit nära nog omöjliga för att förutse".

Att det dåvarande Medicinalverket dröjde med att varna allmänheten för läkemedlet även sedan riskerna blivit kända, är mer diskutabelt, enligt JK. Men de lagar som gällde vid tiden för händelsen hade sannolikt inte räckt för att en domstol skulle göra staten skadeståndsansvarig.

Någon skadeståndsskyldighet blir det alltså inte tal om. Att JK ändå tycker att de som skadats av Neurosedyn ska få skadestånd beror på att det rör sig om exceptionellt ömmande fall. Staten har varit inblandad på så sätt att den offentliga läkemedelskontrollen inte skyddat mot skadorna.

JK skriver i sitt utlåtande att ersättningen på 250 000 kronor bör ses som en form av upprättelse, men också viss kompensation för lidande.

- Vi tror inte att någon i dag levande person skulle vilja vara i våra kläder, med en så dålig ersättning. Vi har ännu inte sett det lidande som vi kan få framöver på grund av förslitningsskador, säger Alf-Peter Svensson, de neurosedynskadades juridiska representant och själv neurosedynskadad.

Alf-Peter Svensson är mycket besviken över att justitiekanslern (JK) föreslagit en skadeståndsersättning på 250 000 kronor till de neurosedynskadade och anser att staten smiter undan sitt ansvar.

JK tillbakavisade på onsdagen skadeståndsskyldighet för staten vad gäller de fosterskador som neurosedynet orsakade för 40 år sedan. Men på grund av exceptionellt ömmande skäl anser JK att staten kan gå med på ett engångsbelopp.

"Ett slag i ansiktet"

- Det känns som ett slag i ansiktet. Den ersättning vi nu får under en hel livstid, ser vi som småpengar, säger Björn Håkansson ordförande i Föreningen för de neurosedynskadade.

Skadeståndskraven som Alf-Peter Svensson och Björn Håkansson lade fram till regeringen för två år sedan och som sedan JK utrett var betydligt högre. Summan 3 622 kronor per månad under resten av livet är i genomsnitt samma ersättningsnivå som Astra betalar de skadade i dag.

Den summan skulle ha inneburit att de 98 neurosedynskadade, som kan komma med skadeståndsanspråk, totalt skulle ha fått cirka 1,7 miljoner kronor var om de lever ytterligare 40 år.

TT