Ex-diktatorns brev ”till alla hederliga människor på jorden” – ord för ord

NYHETER

I Guds, den barmhärtige förbarmarens namn.

”De har lovat Gud att aldrig vända fienden ryggen. Den som lovar Gud förblir ansvarig för sina löften” [citat ur Koranen, övers, anm.]

Irak den 28 april 2003_

Från Saddam Hussein

Till det ärofulla irakiska folket

Till de arabiska och islamiska nationernas söner

Till alla hederliga människor överallt på jorden.

Måtte Guds välsignelse och frid råda över er!

Precis som när Holago intagit Bagdad har Bush intagit Bagdad, inte bara med bitterhet i vår själ utan med mer än vad bitterheten innebär.

Till er som vägrar att acceptera ockupation och förnedring säger jag att de aldrig skulle ha lyckats be-

segra er eller de som har Islams och nationens bästa i sina hjärtan och själ, annat än genom förräderi.

Jag svär vid Guds namn att detta aldrig kommer att bli en seger för dem så länge ni har motståndsviljan brinnande inom er.

Nu har allt som vi tidigare sagt blivit ett faktum. Vi kommer inte att kunna leva i fred och säkerhet så länge de sionistiska pygméernas land finns kvar på vår arabiska jord. Därför kommer det aldrig att bli en spricka inom den förenade arabiska kampen.

Vårt ärofulla folk!

Res er mot ockupanten och lyssna inte på dem som talar om oss som sunni- och shiamuslimer. Det enda problemet som ert ärofulla Irak möter nu är ockupationen.

Det finns inga andra prioriteringar än att kasta ut den otrogna och fega mördaren ockupanten. Ingen hederlig människa har hittills velat ha något samröre med ockupanten, annat än förrädare och lakejer.

Jag vill säga till er att alla länder som finns omkring er är emot ert motstånd, men Gud är med er eftersom ni kämpar mot kättarna och försvarar era rättigheter.

Förrädarna har tillåtit sig att visa sitt förräderi helt öppet, trots att de vet att förräderi är skam för människan. Visa helt öppet att ni motsätter er ockupanten för det ärofulla Iraks skull och för nationens, Islams och mänsklighetens skull.

Irak och de hederliga bland nationens söner kommer att segra och vi kommer att ta tillbaka de fornlämningar som de stulit från oss och bygga Irak på nytt, det Irak som de vill dela i olika delar, måtte Gud göra dem skamfulla.

Saddam har aldrig ägt något i sitt eget namn. Jag utmanar vem som helst att bevisa att palatsen ägdes av någon annan än den irakiska staten. Jag lämnade dessa palats för länge sedan för att bo i ett litet hus.

Glöm allting och kämpa mot ockupationen. Det vore en synd att prioritera något annat än att driva bort ockupanten. Glöm inte att de vill få in olika stridande parter för att ert land Irak skall förbli svagt samt för att de skall kunna plundra landet som de behagar.

Var stolta över det arabiska socialistiska Baath-partiet som vägrat skaka hand med den sionistiska fienden och aldrig lämnat några eftergifter åt de fega amerikanska och brittiska angriparna.

Den som har stått mot Irak och konspirerat mot vårt land kommer aldrig att finna eller åtnjuta fred genom USA.

Jag sänder en hälsning till varje kämpe och till varje hederlig irakisk medborgare samt till varje kvinna och barn i vårt ärofulla Irak.

Förena er och ni kommer att se att fienden och dennes lakejer fly.

Ni skall veta att de som kom med invasionsstyrkorna och låtit sitt flyg anfalla och döda er inte bringar med sig något annat än gift.

Med Guds hjälp är befrielsedagen nära och då kommer vi, vår nation och Islam att segra. Och precis som varje gång då rättvisan segrar kommer framtiden att bli bättre.

Var rädda om era tillgångar, era myndigheter och era skolor. Bojkotta ockupanten. Bojkotta ockupanten eftersom detta är ett ansvar som ni måste axla i Islams, religionens och nationens namn.

Länge leve det ärofulla Irak och dess folk

Länge leve Palestina som ett fritt arabiskt land som sträcker sig från floden till havet.

Gud är stor

Låt de nedriga förlora

Saddam Hussein

28 april 2003

Översättning: Nael Y. Touqan