Skatteverket fick brev med okänt pulver

NYHETER

Ett mystiskt pulver läckte ut från brevet som kommit till skattemyndigheten i Västerås.

Det kan röra sig om mjältbrandssporer.

- Man vet aldrig. Det finns alltid sjuka männi-skor som kan göra sådana saker, säger räddningsledaren Hannu Mourujärvi.

Foto: JONAS BILBERG
Sanerare rengjorde postsorteringslokalen efter pulverlarmet. Pulvret, som misstänks vara mjältbrandssporer, ska analyseras.

Brevet upptäcktes i skattemyndighetens postsortering strax före klockan nio igår morse.

Personalen såg hur pulv-ret rann ur kuvertet och slog larm.

Misstanken var att det kunde röra sig om mjältbrandssporer.

Kemdykare gick in

Polisen spärrade snabbt av postsorteringen och vaktmästeriet. De elva personer som kan ha exponerats för pulvret hölls kvar inne i en matsal.

- Sedan gick en kemdykare in. Han undersökte brevet för att se om det fanns något hot skrivet på det. Sedan plockade han ner det i en tät plastpåse, säger Hannu Mourujärvi.

Brevet var adresserat till skattemyndigheten men inte till någon speciell person. Den otydliga stämpeln gjorde att det inte gick att se varifrån brevet skickats.

Brevet lämnades över till ett saneringsföretag som blixtinkallats.

Sändes in i duschen

- De två personer som kommit i direkt kontakt med pulvret fick duscha av sig. Kläderna togs omhand för sanering, berättar saneringsledaren Göran Boström.

Sedan sanerades lokalen. Pulver med mjältbrandssporer är relativt tungt och oftast leder endast direktkontakt till smitta.

- Klockan två släpptes personalen. De fick gå hem eller tillbaka till arbetet, säger Anders Ågren, skattemyndigheterna i Västerås.

Pulvret ska analyseras vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Umeå.

Niklas Ylinenpää