EMU-kuppen mot Persson

Tunga Nej- ministrar vägrade att bli tystade

NYHETER

Göran Persson försökte skrämma sin regering till tystnad.

Det gick inte.

Tre av hans tyngsta ministrar gick i går emot partilinjen och agiterade för ett nej i folkomröstningen om EMU.

I går gick startskottet för (s)triden om euron.

SUNDSVALL. Leif Pagrotsky trotsade Göran Persson och upprepade sitt nej till EMU.

Men först hade han snackat ihop sig med Margareta Winberg.

- En fjärdedel av regeringen är emot EMU och vi lägger inga band på oss, säger han.

Foto: RALF BERGMAN
UPPMANADE FOLK ATT RÖSTA Näringsminister Leif Pagrotsky kritiserade valutaunionen under sitt tal i Sundsvall: - Det är ingen nyhet för Persson vad jag tycker. Det visste han när han erbjöd mig det här jobbet.

Några minuter efter avmarsch anslöt näringsminister Leif Pagrotsky till första maj-tåget i ett kylslaget Sundsvall.

EMU upptog bara en sida i det tolv sidor långa talet. Men det var kritiken mot valutaunionen som drog ner mest applåder.

Sverige behöver en självständig riksbank, menade näringsministern.

- Jag är orolig för vad som skulle hända med våra möjligheter att bekämpa inflationen om vi gör oss av med möjligheten att höja räntan.

"Vad jag tycker är ingen nyhet"

Beslutet att proklamera för ett nej fattade han i samråd med Margareta Winberg.

- Jag har talat en smula med Margareta och förklarade att jag tänkte redovisa min ståndpunkt och uppmana folk att gå och rösta.

Har du pratat med Göran Persson?

- Nej, inte alls. Men det är ingen nyhet för honom vad jag tycker om EMU. Det visste han redan när han erbjöd mig det här jobbet.

Men trots sitt tydliga nej väljer Leif Pagrotsky att följa statsministerns restriktioner. Han kommer inte att bli ett affischnamn för nej-sidan.

- Jag kan inte engagera mig i alla viktiga frågor som finns. När jag ska välja vilka möten jag ska delta i åker jag hellre och träffar småföretagare än till appellmöten mot EMU. Andra får sköta kampanjandet, säger han.

Leif Pagrotsky