Patienter fick ögonen sönderbrända av läkaren

49-åring anklagas för felaktiga laserbehandlingar

NYHETER

Patienterna fick chockbeskedet att de kan bli blinda.

En 49-årig läkare anklagas för att ha behandlat dem i onödan – och på fel sätt.

Flera fick skador på ögonen av kraftig laserbehandling.

Socialstyrelsens ställer nu ett mycket ovanligt krav: I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) begär man att den 49-årig läkarens legitimation ska dras in.

En lång rad misstag av ögonläkaren har dokumenterats av Socialstyrelsen. För bara ett par månader sedan varnades han senaste gången och mellan oktober 2001 och mars 2003 handlar det om tiotalt sju varningar för felbehandling.

I ett av fallen skrev HSAN att ”handläggningen strider på ett ytterst uppseendeväckande sätt mot all vetenskap och beprövad erfarenhet inom området.”

90 felbehandlingar

För en tid sedan anmälde tolv specialistläkare sin kollega. De anklagade läkaren för att ha behandlat 90 patienter fel. Det handlade om felaktig diagnostik, fel behandlingar och för att ha utfört behandlingarna på fel sätt.

Flera av patienterna som drabbats ska felaktigt ha fått diagnosen kroniskt glaukom. Beskedet har drabbat hårt, eftersom sjukdomen kan leda till blindhet. Ögonläkaren ska dessutom ha behandlat flera av patienterna med så kraftig laserenergi att de fått skador på ögat.

Nu skriver Socialstyrelsens expert – som granskat de 90 fallen – att läkaren systematiskt undvikit rätt behandlingsform till förmån för så kallad YAG-laser. I uttlåtandet heter det att ”den givna behandlingen i dessa fall helt strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet”:

I en skrivelse har läkaren förklarat för Socialstyrelsen att han har avvecklat sin verksamhet. Men Socialstyrelsen utesluter inte att han kan återuppta den i framtiden.

Socialstyrelsen vill därför att läkaren ska stoppas från att utöva sitt yrke och att det ska ske utan prövotid.

Mattias Lundell