Ekonomer oense om eurons effekter

NYHETER

Stockholm

Ekonomer borde väl veta om det är bra eller dåligt att införa euro?

Nja, svaret är inte självklart. Det finns både plus och minus, anser de, och dessutom politiska aspekter.

Visst finns det sådant som ekonomer är överens om när det gäller euron och konsekvenserna av att gå med i den europeiska valutaunionen EMU.

Till exempel att en gemensam valuta skulle förenkla för både hushåll och företag.

- Det har ekonomiska effekter, det kan man inse. Det förbilligar, underlättar och minskar osäkerheten, säger Jan Häggström, chefsekonom på Handelsbanken.

Däremot kan proffsekonomerna tvista om hur stor den positiva effekten är. För företag som mest handlar med andra EU-länder blir det förstås en fördel, men för företag som handlar med USA eller inte har någon utlandshandel alls spelar euron mindre roll.

Osvensk ränta

Men EMU innebär inte bara en gemensam valuta, utan också en gemensam penningpolitik. Och det är på den punkten som åsikterna går mest i sär bland ekonomerna.

En gemensam penningpolitik innebär att räntan bestäms av den europeiska centralbanken ECB och inte av Riksbanken. Räntan blir alltså inte måttanpassad efter svenska förhållanden.

- Tycker man att Sverige är ungefär som alla andra länder spelar det inte så förfärligt stor roll om vi inte har en självständig penningpolitik, säger Jan Häggström.

- Men om man tror att Sverige kommer att avvika mycket från genomsnittslandet sätter man stor vikt vid att kunna ha en egen stabiliseringspolitik.

Ekonomerna måste alltså väga fördelarna med en gemensam valuta mot nackdelarna av att inte ha en självständig penningpolitik. Men inte ens då är det säkert att de kan svara på om euron är bra eller dålig.

Oavgjort

- Det är ganska många ekonomer som hamnar i att det blir ungefär oavgjort i den ekonomiska matchen. Det är svårt att se att det väger över mycket åt något håll, säger Jan Häggström.

Han tror i stället att det kan bli politiska frågor som fäller avgörandet för eller emot euro, även för en proffsekonom.

Till exempel hur inflytandet på viktiga beslut påverkas av om vi är med i EMU eller inte, eller vad som händer när euroområdet utökas med tio nya länder.

Men det finns ytterligare en sak som ekonomerna är överens om. Går Sverige med i EMU kommer räntorna att sjunka, förutsatt att ECB:s styrränta fortfarande är lägre än Riksbankens när vi går med.

- Det kan bli ett viktigt argument för många, de tittar i sin egen plånbok och ser att de skulle tjäna på det på kort sikt. Men håller man sig på ekonomnivå och ser på effekterna på lång sikt är det inte lika självklart att man hamnar i slutsatsen att det är positivt att gå med, säger Häggström.

Bild-extra

Maria Davidsson/TT