Riksbanken blir filial till ECB

Makten att bestämma räntan flyttas till Frankfurt

NYHETER

STOCKHOLM

Med euron flyttar makten över den svenska räntan till Frankfurt.

Då får den svenska riksbankschefen Lars Heikensten vara med och bestämma räntan i hela EMU-området.

Men inte ta någon särskild hänsyn till den svenska konjunkturen.

I dag sätts den svenska styrräntan av Riksbanken. Den ska hålla inflationen i schack och se till att temperaturen i svensk ekonomi ligger på lagom nivå.

Om Sverige byter kronan mot euron blir det i stället Europeiska Centralbanken (ECB) i Frankfurt som styr de svenska räntorna. Riksbanken blir då bara en förortsfilial till ECB, med ansvar för sedelhantering och andra mer praktiska frågor.

Men ECB:s styrränta gäller inte bara i Sverige utan för alla länderna i hela EMU-området. Den räntan bestäms av ett tjugotal personer i Frankfurt; sex direktionsmedlemmar och de nationella centralbankscheferna.

De stora styr

Lars Heikensten får då vara med och rösta om den europeiska räntenivån. Men han får inte bry sig särskilt om det svenska konjunkturläget. Han ska i stället tänka europeiskt och bedöma vilken ränta som är lagom för hela EMU-området. Det är en av nackdelarna med en central ränta för hela EMU-området - konjunkturen är sällan riktigt i fas i alla länderna inom EMU.

För närvarande skulle tyskarna vara mycket glada om ECB sänkte räntan för att hjälpa Tyskland ur sin ekonomiska stiltje. Men en räntesänkning skulle i stället förvärra problemen i Irland och Spanien som har alldeles för hög inflation.

ECB:s uppgift är att sätta en ränta som passar genomsnittet i euroområdet, det är omöjligt att sätta en som passar alla de enskilda länderna. I praktiken kommer ECB-räntan att styras av konjunkturläget i de största ekonomierna inom EMU, i första hand Tyskland, Frankrike och Italien. Hög inflation i ett litet land som Sverige kommer inte att få ECB att strama åt i hela EMU-området.

Styrräntan blir därmed bättre anpassad till den svenska konjunkturen om den sätts av den svenska Riksbanken. Men samtidigt är den bara en del av hela EMU-bilden.

Norrbottendollar?

Som en jämförelse kan man fundera över om ekonomin i Norrbotten alltid går i fas med konjunkturen i södra Sverige. Ofta är det överhettning i Stockholm samtidigt som arbetslösheten är hög i Norrbotten.

Visst skulle det vara en fördel för Norrbotten att ha en egen valuta och kunna sänka sin ränta för att få fart på den lokala ekonomin. Men det skulle också ha ett pris genom att det skulle bli krångligare att handla med övriga Sverige.

En del norrbottniska företag skulle tappa försäljning om kunderna inte längre kunde betala med svenska kronor utan var tvungna att växla till den norrbottniska valutan, vars värde varierade varje dag mot kronan.

Fakta: EMU-området

Sten Gustafsson/TT