Vaccin mot infarkt och stroke på väg

Forskare i Lund har identifierat kroppseget försvar mot åderförkalkning

NYHETER

MALMÖ

Två forskare på Lunds universitet har identifierat flera av de ämnen som sätter igång kroppens eget naturliga försvar mot ateroskleros eller åderförkalkning. De hoppas att inom några år kunna ta fram ett vaccin mot åderförkalkning.

Professor Jan Nilsson på universitetets institution för medicin i Malmö och forskaren Gunilla Nordin Fredriksson har arbetat flera år med att kartlägga de ämnen som kan bryta ned proteinet LDL - det så kallade onda kolesterolet - som orsakar åderförkalkning.

De har identifierat över hundra antikroppar som reagerar mot vissa delar av LDL i möss ur en särskild aterosklerosbenägen musstam. Man ville se om de insprutade proteinstrukturerna kunde fungera som vaccin och förmå immunförsvaret att reagera mot oxiderat LDL.

Över förväntan

Försöken lyckades över förväntan. Graden av åderförkalkning i försöksmössen minskade med hela 60 procent, berättar Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Samtidigt ökade bindvävsinnehållet i LDL-placken vilket också är positivt. Plack med bindväv är mer stabil och brister inte lika lätt.

Jan Nilsson och Gunilla Nordin Fredriksson har nyligen publicerat sina rön i en internationell vaskulärbiologisk tidskrift. Nu går de vidare med att testa dels ett mer utvecklat vaccin, dels konstgjort framställda färdiga antikroppar.

De senare ska tillverkas av Lundaföretaget Bioinvent. För vaccinets del har forskargruppen långt gångna diskussioner med ett utländskt läkemedelsföretag.

Mänskliga försökspersoner

"I första skedet handlar det om nya djurförsök. Men om två-tre år hoppas vi kunna starta studier med friska mänskliga försökspersoner", säger Jan Nilsson.

"Ett framtida läkemedel skulle i första hand vara avsett för personer med instabila plack och hög risk för hjärtinfarkt. Men om det visar sig ge god effekt kan patientgruppen förstås på sikt komma att breddas".

Åderförkalkning börjar med att partiklar av LDL fastnar i blodkärl och så småningom oxiderar (härsknar). Det gör att en mängd giftiga substanser kommer ut i kärlen.

Så småningom bildas ärr på kärlväggen, så kallade plack. När sjukdomen fortskrider dör cellerna i placket som brister och kan utlösa en blodpropp.

Ateroskleros är den sjukdom som orsakar hjärtinfarkt, kärlkramp och de flesta fall av stroke.

TT