Tunt med invandrare i facktoppen

Svenskar har mesta makten

NYHETER

Är du invandrare?

Glöm en karriär inom facket.

Där har svenskarna makten.

Invandrare är klart underrepresenterade på samtliga poster inom facket.

Det visar en unik kartläggning som tidningen Dagens Arbete genomfört.

Och det blir inte bättre. De senaste fem åren har utvecklingen gått bakåt. Det handlar om rädsla, säger forskaren Anders Neergaard, till tidningen.

Nästan var femte medlem i Metall och Industrifacket är invandrare. I Grafikerna och Pappers är ungefär var tionde medlem född utanför Sverige. Trots det har de knappast något att säga till om.

Dagens Arbete visar att de fyra fackens högsta ledningar nästan helt saknar invandrare.

Trots fackliga integrationsprogram och kongressbeslut om att öka mångfalden inom facket har det blivit precis tvärtom.

Zendry Svärdkrona