Björn Eriksson ska granskas

"Några undantag för landshövdingar finns det inte"

NYHETER

Efter Aftonbladets avslöjande kommer Riksrevisionsverket att granska landshövding Björn Eriksson representation och resor.

- Vi kommer nu att följa upp detta, säger Arne Månberg, chef för enheten som granskar landets länsstyrelser.

Foto: PETER KJELLERÅS
KÖR LANDSHÖVDINGEN FÖR MYCKET? Det blir nu skattemyndigheten i Linköping som får avgöra om Björn Eriksson ska förmånsbeskattas för sin tjänstebil. - Riksskatteverkets bestämmelser vad gäller tjänstebil är desamma för alla. Några undantag för landshövdingar finns inte, säger skatteexperten Björne Sjökvist, chef för Riksskatteverkets rättsenhet.

I går presenterade Aftonbladet sin genomgång av landshövdingen i Östergötlands län och förre rikspolischefen Björn Erikssons utgifter i tjänsten under 2002.

Granskningen visade att landshövdingen i flera fall använt statliga pengar till utgifter som kan ha varit privata.

Använde bilen privat

En genomgång av Björn Erikssons körjournaler visade också att landshövdingens tjänstebil hade rullat 600 mil under hans semester, trots att den inte får användas privat.

Det är Riksrevisionsverket (RRV) i Jönköping som håller uppsikt över landets länsstyrelser.

- Det är viktigt att regelverket följs. Det är också viktigt att man som chef har en rågång så det inte uppkommer diskussioner, säger Arne Månberg, chef för RRV i Jönköping.

- Vi kommer därför att granska de utgifter Aftonbladet tagit fram för att se vad som ligger bakom. Ser vi något felaktigt kommer vi att höra vad Björn Eriksson har att säga.

Alltid i tjänst?

Kan man säga att man alltid i tjänst om man är landshövding?

- En landshövding har ingen reglerad arbetstid. Det är därför i det här fallet endast Björn Eriksson själv som kan avgöra det.

Hur är det med hans tjänstebil?

- Han ska han naturligtvis följa de regler som finns. Men anser han att han kört i tjänsten så är det svårt för oss att säga att han inte gjort det. Då är det en sak för skattemyndigheterna.

Enligt Riksskatteverkets expert dock inga tvivel om vad som gäller:

- Man får inte använda en tjänstebil mer än 100 mil privat under ett år för att slippa förmånsbeskattas. En tjänstebil får också bara användas vid ett fåtal tillfällen, säger Björne Sjökvist, chef för Riksskatteverkets rättsenhet.

- Några undantag för landshövdingar finns inte.

Detta gäller för bilförmån

AFTONBLADET I GÅR:

Thomas Gustafsson