Paul McCartney skrev en dikt till sin svenske vän

Donerade stor summa till vännens stiftelse

NYHETER

Paul McCartney är medlem i den svenska fredsforsknings-stiftelsen TFF i Lund.

Han har donerat en stor summa pengar och han har skrivit en liten dikt till stiftelsen.

- Vi säger inte att vi har medlemmar i stiftelsen. Vi har vänner och vi har "Honorary TFF Friend" och det är vad Paul McCartney är, säger Jan Øberg, stiftelsens grundare och chef.

FICK BIDRAG Jan Øberg och hans hustru Christina Spänner arbetar med freds- och konfliktlösningar. De bor och arbetar i Lund. Paul McCartney är medlem i deras stiftelse.

Han träffade Paul McCartney i Liverpool för något år sedan och de började tala om fred, fredsforskning och om Gandhi.

- Han, liksom jag, är en stor beundrare av Gandhi. Vi konstaterade att vi hade varit ungefär samtidigt i Gandhis hus i Bombay.

- Vi talade också om vad vår stiftelse arbetar för, säger Jan Øberg.

Fredsforskning

TFF stå för Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning. Stiftelsen bildades för 16 år sedan av Jan Øberg och hans hustru Christina Spänner och arbetar, som namnet säger, med freds- och konfliktlösningar. De bor och arbetar i Lund.

- Vi har framför allt arbetat i Balkan under många år, i Burundi, Georgien och nu senast i Irak. Vårt mål är att lösa konflikter fredligt, lägga fram medlingsförslag. Vi arbetar länge där vi engagerar oss, säger Jan Øberg

Kritiserade kriget

När stiftelsen mycket hårt kritiserade bombningarna, och kriget, i forna Jugoslavien drogs det årliga ekonomiska stödet på 300 000 kronor från svenska staten in. Det är fortsatt indraget.

- Vi har slutat att ansöka nu. Det är ingen idé, säger Jan Øberg.

Fick allt material

Paul McCartney ville ha, och fick, ett ordentligt material om TFF och efter en tids funderande återkom han med ett ekonomiskt bidrag och blev "ärad vän" till stiftelsen.

- Han har vädjat om att vi inte ska avslöja bidragets storlek men det höll stiftelsen vid liv i några månader.

Han skrev också dikten till TFF.

- Den levererade han per mobiltelefon från New York till sin sekreterare i London. Hon skickade den till mig, säger Jan Øberg.

Per-Iwar Sohlström