Avgå, SR-styrelsen!

De har begått alla misstag som finns

NYHETER

Hela styrelsen för Sveriges Radio borde avgå.

Den har misslyckats med allt.

Sveriges Radios styrelse tillsätts av den stiftelse som leker ägare till både radion, Sveriges Television och Utbildningsradion. Utom ordföranden och en suppleant som av något underligt skäl utses av regeringen.

Stiftelsen leds sedan någon månad tillbaka av förre Ericssonchefen Sven-Christer Nilsson, invald på mandat för kristdemokraterna.

Nilsson borde fullborda det verk som en majoritet av styrelsens ledamöter inledde i går. Nämligen att byta ut ledamöterna. De har begått i stort sett alla misstag som finns.

Tvingades sluta

1. De har förstört Joachim Berners liv för lång tid.

Berner utsågs enhälligt till ny vd för Sveriges Radio. Men innan utnämningen formaliserats ändrade sig en stor del av styrelsen och därmed blev Berner omöjlig.

Under mellantiden tvingades Joachim Berner lämna jobbet som vd för pr-firman Lowe Brindfors. Han kunde inte vara kvar eftersom det visat sig att han var mer intresserad av ett annat jobb. Just nu är han alltså både skandaliserad och utan jobb.

2. De tvingas betala för en vd som aldrig kommer att komma till jobbet.

Berner skulle ta tillträtt den 1 oktober. Hans advokat och Sveriges Radios jurister är överens om att förhandlingarna med honom gick så långt att det förelåg ett anställningsförhållande.

Lön - men inget jobb

Alltså var styrelsen tvungen att kompensera Berner på något sätt. Eller bereda sig på en förödmjukande rättsprocess.

Det blev två årslöner eller 3,2 miljoner kronor. En fallskärm som betalas ut utan att Berner tillbringat en timme på jobbet. Detta nya svenskt rekord slås av helstatliga Sveriges Radio. Hur någon efter detta ska kunna anklaga det privata näringslivet för exempellöst överdåd är svårt att förstå.

3. De utför inte sin viktigaste uppgift.

Bolagsstyrelsen utser företagets verkställande direktör. Det har styrelsen för Sveriges Radio misslyckats grundligt med.

Drygt fyra månader innan Lisa Söderberg lämnar radion saknas inte bara efterträdare. Det finns inte heller en fungerande styrelse som kan anställa en ny vd.

Fyra av de sex ordinarie ledamöterna vill bort. Även de båda suppleanterna är beredda att ställa sina platser till förfogande.

4. De har politiserat styrelsearbetet.

Sprickan i styrelsen har en klar vänster-högerprofil. Först var alla ense om att utse Joachim Berner till ny vd.

Styrelsen ändrade sig

Men efter de anställdas protester ändrade sig s-ledamöterna i styrelsen. De borgerliga höll fast vid Berner som varit chefredaktör för flera liberala tidningar.

De som nu meddelat att de ställer sina platser till förfogande är s-ledamöterna. Och Maria Arnholm (fp) som enligt uppgift anser att styrelsen saknar förutsättningar att tillsätta en ny vd. Därför lämnar hon.

De enda som vill vara kvar är Marika Ehrenkrona (m) och Carl Bildts förra presschef Lars Christiansson.

Public service brukar vara extremt känslig för politisk inblandning. Nu har de en ideologiskt färgad strid i sin egen styrelse.

Sveriges Radio är svårt tyngd av krav på besparingar. Berners fallskärm lägger sten på börda. Tacka en klantig styrelse för det.

Tidigare artiklar:

Lena Mellin