Varning för lapplisor - även på semestern

Svenska myndigheter ska driva in böter du får i utlandet

NYHETER

BERLIN

Nu blir det ännu viktigare att följa trafikreglerna under bilresan genom andra EU-länder.

För snart kommer svenska myndigheter att driva in böterna som du får i utlandet.

Foto: ANDREAS HILLERGREN
BÖTER UTAN GRÄNSER Tidigare har det varit riskfritt att bryta mot trafikregler utomlands. Snart kan svenska myndigheter kräva in de utländska böterna.

Att köra mot rött i Spanien eller för fort i Frankrike - till nu har det varit ganska riskfritt för utländska bilister, såvida de inte tvingats betala direkt på plats.

Medlemsländerna i EU har inte samarbetat för att driva in böterna.

Möts i dag

Men i dag möts alla EU:s inrikes- och justitieministrar i Bryssel för att lägga sista handen vid ett samarbetsavtal.

"Böter utan gränser", som är arbetsnamnet på avtalet, innebär att böter över 70 euro, cirka 700 kronor, kan indrivas i ett annat EU-land.

En lista med 39 punkter anger för vilka brott EU-länder ska kunna driva in böter åt varandra.

Invändningar

Det har funnits invändningar mot avtalet.

Bland annat har tyskarna förklarat att de inte vill kräva böter för abort å portugisernas vägnar.

Det kan bli en klausul som säger att böterna inte får strida mot rättsprinciperna i det land som ombeds driva in dem.

Beslut om "böter utan gränser" tas när regeringscheferna möts i juni. Därefter kan den nya ordningen börja gälla i augusti-september.

Asbjørn Svarstad