Grattis alla bilister, här går det undan

Aftonbladet provkör Södra länkens huvudtunnel - på bara fyra minuter

1 av 5
Södra länken Start vid Åbyvägen, Årstafältet, och mål vid Hammarby fabriksväg.
NYHETER

Vi kör ner i tunnelmynningen vid Årstafältet.

Fyra minuter senare dyker vi upp vid Hammarby sjöstad.

Att passera samma sträcka ovan jord tar minst 35 minuter i tät trafik.

Aftonbladet har som första tidning åkt hela Södra länkens huvudtunnel.

Sveriges största vägtunnelbygge närmar sig sin fullbordan.

I höst ska allt vara klart, men inte förrän 24 oktober 2004 öppnas länken för trafik. Fram till invigningen ska hela tunnelsystemet trimmas och säkerhetstestas, under ett års tid.

Motorvägsstandard

Vad man slås av är att tunneln är så hög och bred. Taken består av ljus betong, liksom de drygt en och en halv meter höga krockskyddande väggelementen.

Tunnlarna har motorvägsstandard.

Det innebär tre körfält i separata "rör" med 3,5 meters bredd, plus vägrenar som är en meter till vänster och två meter till höger. Det förekommer nästan inga kurvor alls.

Konst vid avfarterna

I tunneltaken sitter skyltar som i god tid förvarnar om varje avfart. Avfarterna känns igen på sina olika konstnärliga utsmyckningar. Än så länge finns bara ett konstverk uppsatt: en sju meter hög pelarstod i röd Vätögranit vid avfarten mot Huddingevägen.

Vi kör förbi den, följer skyltar mot Gustavsberg.

Plötsligt är vi ute i dagsljuset och framme vid Hammarby sjöstad.

Då har det bara gått drygt tre och en halv minut sedan starten vid Årsta.

Enligt Vägverket kommer det att ta obetydligt längre tid att köra sträckan när tunneln öppnas på riktigt, mellan fem och sju minuter vid högtrafik.

Jag säger bara en sak: grattis alla bilister.

7,5 miljarder kronor - för 5,5 km väg

Titta själv: guidad tur i tunnlarna

Sven-Anders Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM