USA vill behålla makten över Irak i ett år

NYHETER

NEW YORK

Resolutionsutkastet som USA lägger fram i FN:s säkerhetsråd på fredagen upphäver de ekonomiska sanktionerna mot Irak.

Samtidigt ger förslaget den USA-ledda ockupationsmakten rätt att både använda inkomsterna från Iraks olja och att styra landet i tolv månader. Det visar förslagstexten som TT tagit del av.

När tiden gått ut kan ockupationsmaktens styre fortsätta såvida inte säkerhetsrådet beslutar något annat, heter det i texten.

Förslaget förordar att alla sanktioner, utom de som förbjuder försäljningen av vapen till Irak, tas bort och att ett konto öppnas i Iraks centralbank. Kontot - som resolutionstexten kallar Iraks hjälpfond - ska användas av ockupationsmakten, i samförstånd med Iraks interimsregering, för "irakiernas humanitära behov, för ekonomisk återuppbyggnad och reparationer av Iraks infrastruktur, för fortsatt nedrustning av Irak".

Kontroll

Resolutionen konstaterar att USA och Storbritannien är ockupationsmakter och kallar dem för "förvaltningen".

Texten förordar att försäljningen av Iraks olja och naturgas sker till marknadspris. Intäkterna ska sättas in på kontot i centralbanken. Dit vill USA att även de närmare 2,9 miljarder dollar som finns på det FN-styrda olja mot mat-kontot överförs.

USA får därmed tillgång till intäkterna från Iraks olja - trots att en ockupationsmakt enligt internationell rätt inte får bruka det ockuperade landets tillgångar.

Så säger rätten

Internationell rätt säger också att ockupationsmakten är ansvarig för att invånarna inte lider nöd och för det krigshärjade landets återuppbyggnad. En mycket stor del av de lukrativa kontrakten för Iraks återuppbyggnad har gått till amerikanska företag men de betalas sannolikt med oljepengar från kontot i centralbanken.

En särskild paragraf förordar att oljeintäkterna blir "immuna" mot alla typer av rättsliga krav.

Det åtta sidor långa resolutionsutkastet är komplicerat och på sina ställen motsägelsefullt. En paragraf i inledningen förordar att ockupationsmakterna följer Genèvekonventionen. En grupp med internationella rådgivare ska bildas och är där FN:s generalsekreterare, Internationella valutafonden, Världsbanken och oberoende revisorer representerade.

Kontrollerar Irakkontot

Gruppen ska knytas till kontot i centralbanken och ha översyn över dess aktiviteter.

- Det blir en extremt öppen process. Världen vill se och ifrågasätta våra motiv och därför har vi skapat en internationell grupp av rådgivare, sade en amerikansk FN-diplomat till TT sent på torsdagen.

Dokumentet tar även upp FN:s roll. Generalsekreterare Kofi Annan uppmanas utse en särskild koordinator, som ska samordna humanitärt hjälparbete och återuppbyggnad, mellan FN, internationella organisationer och ockupationsmakten.

FN-koordinatorn ska rapportera till säkerhetsrådet.

Konstplundring

Kofi Annan ombeds att under fyra månader fortsätta arbetet enligt den krigsanpassade olja mot mat-resolutionen, sannolikt för att fasa ut denna. Texten säger inget om hur denna tid ska finansieras.

Resolutionsförslaget innehåller paragrafer om plundringen av Iraks antika konstskatter. Det uppmanar alla medlemsstater att ta "lämpliga steg" för att säkra föremålens återbördande till Irak.

Resolutionsutkastet läggs fram för säkerhetsrådet vid ett slutet möte på fredagen klockan 16:30 svensk tid.

Christina Magnergård Bjers/TT

ARTIKELN HANDLAR OM