HD fastställer dom för barnmisshandel

NYHETER

STOCKHOLM

Högsta domstolen fastställer hovrättens dom på fem års fängelse för den styvpappa som i februari förra året sparkade sin knappt treårige styvson till döds i Spånga, norr om Stockholm.

Hovrättens straffmätning är väl avvägd, skriver Högsta domstolen (HD). Domstolen betonar också att en särskilt försvårande omständighet är att våldet har riktat sig mot ett litet och skyddslöst barn och att det utövats i hemmet av en av de personer som skulle stå för barnets trygghet.

Hovrättens dom hade överklagats både av riksåklagaren (RÅ), som ville att straffet skulle skärpas och av styvpappan som ville bli helt friad.

TT