EMU-opinionen i Sverige följs med spänt intresse i Bryssel

NYHETER

GÖTEBORG

Den svenska EMU-opinionen följs med spänt intresse i Bryssel, uppger miljökommissionären Margot Wallström, som på fredagen medverkade i firandet av Europadagen i Göteborg.

Fredstanken samt bevarandet och stärkandet av demokratin ser hon fortsatt som EU:s viktigaste uppgifter.

- Alla följer med spänt intresse debatten i Sverige och det är klart att det är många som känner sig lite oroliga över att det just nu verkar finnas en majoritet för nej-sidan, säger Margot Wallström till TT.

- Bland kollegerna i kommissionen hoppas man ju att Sverige ska rösta ja så småningom.

Margot Wallström säger sig inte vara rädd för att miljöfrågorna kommer att prioriteras ned när det blir fler medlemsstater.

Effektivitet viktig

- Det som är viktigt är ju att vi får en beslutsordning som gör att vi kan bli effektiva och komma fram till beslut när vi nu blir 25 medlemsländer i stället för 15. Jag kan se att det också i de nya medlemsländerna finns en debatt om miljöfrågorna. De placeras högre och högre på den politiska dagordningen.

Därför befarar Wallström ingen uppbromsning av reformerna eller att ambitionen skulle sänkas.

- Men det är klart att vi också måste anpassa oss efter en verklighet med mycket större skillnader mellan länderna.

Kan Sverige även i framtiden räkna med en EU-kommissionär?

- Ja, det är i alla fall vad jag kämpar väldigt hårt för. Det är viktigt speciellt för de små medlemsländerna att man är representerad i kommissionen som ju utarbetar alla förslag.

Organisation

Även om det blir en stor kommission bedömer Wallström att arbetet kan organiseras så att det blir effektivt.

- Jag tror att man vinner i legitimitet om många känner att det finns ansikten som kommer från olika länder. Det är en viktig demokratisk utveckling av unionen.

Som exempel på det inflytande som Sverige haft anger hon speciellt det övergripande mål om en hållbar utveckling som togs i Göteborg.

Även om temat för mötet i kommunfullmäktiges sessionssal var Europas framtid så kom det till stor del att handla om EU:s historia.

Bland övriga medverkande fanns EU-parlamentarikern Lisbeth Grönfeldt Bergman och teaterchefen Jasenko Selimovic.

Benny Öinert/TT