Miljonskadestånd hotar SR-styrelsen

NYHETER

STOCKHOLM

Ledamöterna i Sveriges Radios styrelse kan tvingas betala miljonskadestånd för styrelsens hantering av Berneraffären.

Inom kort väntas dessutom journalistklubben vid SR besluta om man ska stämma företaget.

Sven-Christer Nilsson, ordförande i styrelsen för Sveriges Radios ägarstiftelse, säger att stiftelsen ännu inte tagit ställning till om den ska kräva skadestånd av den avgående SR-styrelsen för hanteringen av Berneraffären.

- Det kommer vi att avgöra när vi granskar förvaltningen. Vi har hittills inte resonerat i de termerna.

Enligt aktiebolagslagen ska en styrelseledamot som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar det bolag hon eller hon sitter i styrelsen för ersätta skadan.

Lagbrott

I en debattartikel i fredagens Dagens Industri skriver advokaterna Sten Bauer och Jenny Jilmstad vid Baker McKenzie advokatbyrå att Sveriges Radios styrelse agerade i strid med gällande lagstiftning när den agerade gentemot Joachim Berner som om han var ny vd för Sveriges Radio utan att först att ha förhandlat med facket om vd-frågan.

"Det är därför troligt att styrelseledamöterna är skadeståndsskyldiga gentemot bolaget eller aktieägaren för sin oförmåga att följa gällande lagstiftning", skriver de båda advokaterna.

Carl Svernlöv, advokat och delägare i Baker & McKenzie advokatbyrå, säger att det räcker att styrelsen varit lindrigt oaktsam för att den ska bli skadeståndsskyldig.

- Om ägarna skulle driva en process skulle man ha goda utsikter att vinna genom att visa att styrelsen agerat oaktsamt genom att teckna avtal innan den hört vad facket hade att säga.

Sveriges Radios uppgörelse med Joachim Berner innebär att han får cirka tre miljoner kronor i ersättning.

Kostnaden för SR blir cirka fem miljoner, inklusive sociala avgifter.

Görs upp i tysthet

Även Erik Nerep, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, anser att ledamöterna i Sveriges Radios styrelse kan bli skadeståndsskyldiga på tillsammans fem miljoner kronor för styrelsens hantering av Berneraffären.

- Men jag tror inte att man kommer att väcka talan mot styrelseledamöterna. Man vill inte ha det här publikt.

Liknande bedömning gör Carl Svernlöv.

- Problemet med den här typen av fall är att bolagen inte vill tvätta sin byk offentligt. Därför finns det nästan inga prejudikat att luta sig mot. Alla sådana här fall görs upp mer eller mindre i tysthet.

Ola Gäverth sitter i styrelsen för journalistklubben på Sveriges Radio och är fackligt engagerad på heltid.

Han vill att facket ska stämma Sveriges Radio för brott mot medbestämmandelagen.

- Vi har ännu inte tagit något beslut i klubbstyrelsen. Jag tycker att en krona i skadestånd är rimligt. Företaget måste erkänna att någon i ledningen har klantat sig och gjort fel.

Mikael Bergling/TT

ARTIKELN HANDLAR OM