Bakslaget

Lagrådet sågar deras förslag om sjuklönen

1 av 2 | Foto: PETER KJELLERÅS
FICK NOBBEN Arbetsmarknadsminister Hans Karlsson och finansminister Bosse Ringholm föreslog att arbetsgivare betalar ytterligarfe en veckas sjuklön. Men lagrådet säger nej.
NYHETER

Regeringen tänkte spara nästan en miljard kronor på att låta arbetsgivaren betala ytterligare en veckas sjuklön.

I går sågades förslaget av lagrådet.

Nu riskerar regeringens budget att spricka.

På fyra år har kostnaderna för ohälsan ökat från 50 till 100 miljarder kronor. Regeringen har satt som mål att sjuktalet ska vara halverat till 2008, men vägen dit har än så länge kantats av misslyckanden.

I går kom ytterligare ett bakslag. I vårbudgeten som lades fram för en knapp månad sedan föreslogs att den period som arbetsgivaren betalar sjuklön för ska förlängas från två till tre veckor.

Det hårt kritiserade förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli. Det ska minska statens utgifter med 800 miljoner kronor i år och 1,6 miljarder kronor nästa år.

Skulle rädda budgeten

Sparförslaget har hastats fram för att rädda budgeten och regeringen ansåg inte att det fanns tid att skicka det på remiss till lagrådet.

Men riksdagens finansutskott hade inte samma brådska utan vände sig till rådet för ett yttrande. Och lagrådet är kritiskt.

Enligt Riksdag och Departements nätupplaga anser lagrådet att den förlängda sjuklöneperioden får vänta. Anledningen är att utformningen av det planerade högkostnadsskyddet för småföretagare inte är klart och godkänt av EU.

Varken arbetsmarknadsminister Hans Karlsson eller finansminister Bosse Ringholm ville i går kommentera lagrådets yttrande med hänvisning till att de inte läst det.

Även om lagrådets åsikter väger tungt har regeringen ingen formell skyldighet att följa dess uppfattning.

Regeringen kör över?

Svenskt Näringsliv, en av de hårdaste kritikerna till förslaget, befarar att regeringen ska köra över lagrådet.

- Regeringen har hela tiden hanterat det här ärendet konstigt. Först lät man sjukfrånvaron öka i snabb takt utan att göra något. Sen har man plötsligt så oerhört bråttom att man inte hittar en utformning som är juridiskt rimlig, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Ohälsan - regeringens huvudvärk

Gunnar Svensson