"Skärpta regler mot fuskarna"

Pelle Svensson: Det här handlar om stora pengar

NYHETER

Pelle Svensson har under sina 20 år som advokat sett hur domstolar godkänner räkningar utan närmare granskning.

Han berättar hur vissa advokater systematiskt saltar sina räkningar:

– Det är hög tid att skärpa till reglerna så att fuskarna åker dit.

Foto: BJÖRN LINDAHL
”MEDVETEN TAKTIK” Pelle Svensson har arbetat med några av de mest kända rättsfallen i Sverige. Han berättar att det har utvecklats en särskild taktik för att få igenom höga räkningar: – Jag vet advokater som satt i system att lämna in otydliga räkningar. De gör så medvetet och lägger sig på en hög timnivå.

Pelle Svensson har haft många stora och uppmärksammade mål under sin karriär.

Han berättar hur advokater i samma mål ofta rådgör innan de lämnar in räkningarna till domstolen.

– Det hände ofta att man frågade vilken nivå de andra låg på, det var för att inte riskera att bli bantad.

Så man pratade ihop sig?

– Ja, åtminstone kollade hur de andra låg. För om man låg väsentligt högre själv hände det att domstolen satte ner ett antal timmar.

Enligt Pelle Svensson finns det speciella taktiker för att få igenom saltade räkningar.

”Påslag är vanligt”

– Jag vet advokater som satte i system att lämna in otydliga räkningar. De gör så medvetet och lägger sig på en hög nivå på timmar.

Hur då otydliga?

– Ja, de är inte detaljerade och motiverar eller specificerar inte vad det handlar om.

Hur vanligt är det att advokater lägger på timmar på det här sättet?

– Jag tror det är relativt vanligt. Advokater får ju inte räkna upp timpenningen för helg- och kvällsjobb och då finns det de som kompenserar sig genom att lägga på ett antal timmar.

– Men i små mål finns inte utrymme för sånt här, utan det är i de stora målen.

Pelle Svensson efterlyser nu skärpta regler och bättre kontroller av advokaternas räkningar.

– Det finns de som försöker roffa åt sig och vara oärliga. Jag tror alla tjänar på att det här stramas upp, det har varit lite för fria tyglar för advokaterna.

Kontrolleras dåligt

– Det handlar om stora pengar och det är ju skattebetalarnas pengar.

Enligt Pelle Svensson är vissa domstolar inte särskilt noggranna när det gäller kontrollen av advokaternas räkningar.

– Det finns domstolar som bara tar emot räkningen, är det från en advokat så förutsätter de att allt är OK och så godkänner de den.

Är det några speciella domstolar du tänker på?

– Ja, det är särskilt i lägre instans, i tingsrätterna, som det kan vara så här.

Richard Aschberg, Anders Johansson