4 000 kr/tim för att promenera

Så mycket tog Thomas Bodström betalt för att gå från kontoret till rätten

NYHETER

Justitieminister Thomas Bodström tjänade 1000-tals kronor i månaden på sina fötter.

Som advokat fakturerade han skattebetalarna 250 kronor för varje promenad han gjorde från sitt kontor till tingsrätten.

En sträcka på cirka 350 meter.

Foto: PATRIK LINDVALL

Thomas Bodström hade milt uttryckt gyllene skor. Promenaderna mellan kontoret på Kungsholmstorg 6 och Stockholms tingsrätt på Scheelegatan kan ha gett honom 100 000-tals kronor.

3.28 minuter

När Aftonbladet går sträckan visar tidtagaruret att det tar exakt 3 minuter och 28 sekunder.

Men Thomas Bodström rundade systematiskt av uppåt till 15 minuter.

Aftonbladet har granskat åtta av de 100-tals advokaträkningar som Bodström har skrivit.

Bara i de åtta fallen har han kvitterat ut 30 000 kronor för sina korta promenader till tingsrätten eller häktet i grannkvarteret.

Advokater har rätt till ersättning för ”tidsspillan” som kan vara resor, väntetider eller liknande.

Och det är under den rubriken som Bodström har fakturerat promenaderna.

I ett fall skrev han:

”Kontoret-tingsrätten-kontoret, 4 ggr - 1990:-”

I en annan faktura kvitterade han ut 7 462 kronor för promenaderna.

Eftersom Bodström har varit offentlig försvarare är det skattebetalarna som har stått för alla kostnader.

25 procent promenader

I flera mål har Bodströms promenader utgjort 25 procent av det totala arvodet.

Räknat på den faktiska gångtiden 3 minuter och 28 sekunder och ersättningen 250 kronor ligger timtaxan för Bodströms promenader på 4 327 kronor.

– Att jag som advokat haft en timlön för tidsspillan om 4 000 kronor är fel. Jag yrkade ersättning för tidsspillan i enlighet med Domstolsverkets taxa, vilken år 2000 var 995 kronor i timmen, säger Thomas Bodström i en skriftlig kommentar.

– I den tidsspillan jag begärde ersättning för ingick förutom promenaden från kontoret till tingsrätten, även sådana åtgärder som att söka upp klienten, besöka advokatrummet, ta reda på förhandlingssal och inställa sig vid den, hävdar Bodström vidare.

– Om jag skulle ha lämnat kontoret några minuter före varje förhandlings början skulle jag ha kommit för sent till varje rättegång och därmed ha försummat mina klienter.

– Tingsrätten, som väl kände till var vårt kontor låg, har inte vid något tillfälle ifrågasatt mina eller mina tidigare kollegors yrkanden om ersättning för tidsspillan.

Förtydligande.

Aftonbladet kunde i går avslöja hur advokater kvitterar ut 100 000-tals kronor utan kvitton och hur det enligt vår granskning betalas ut ersättningar för påstådda arbetstider motsvarande över 80 timmar i veckan. I dag kan vi avslöja hur justitieminister Thomas Bodström som advokat fick över 4 000 kronor i timmen för sina promenader till domstolen. Kaj som har jobbat på en stor advokatbyrå berättar samtidigt hur det går att ta betalt för att spela golf och att de flesta tycker att domstolarna är lättlurade.

Richard Aschberg, Anders Johansson