Kommunal, var är storsläggan?

Därför är strejk-taktiken ett misslyckande

NYHETER

Kommunals strejktaktik har hittills misslyckats.

Efter mer än två veckors konflikt har absolut ingenting hänt.

I dag går strejken in på sin 18:e dag. I mer än två veckor har förbundets lågavlönade kvinnor kämpat för mer betalt. Utan att någonting har hänt.

Det finns flera skäl till det.

1. Kommunals strejktaktik har varit för lam. I första strejkvågen togs 9 000 personer ut. Påföljande vecka var det bara en tiondel så många.

Kan avbrytas

Först på måndag tas 47 000 personer i 60 kommuner ut i strejk. Samtidigt låter alla barnskötare i befolkningstäta Stockholm och Uppsala bli att gå till jobbet. Liksom utvalda grupper på sjukhus runtom i landet.

Efter nästan tre veckor tar Kommunal alltså fram storsläggan. Varför togs den inte fram redan från början?

2. Kommunal verkar i den offentliga sektorn. Det är problematiskt när man vill strejka. Blir konflikten alltför omfattande klassas den som samhällsfarlig och måste avbrytas eller begränsas.

Allt fungerar ändå

Det innebär att strejkvapnet är trubbigare än på den privata sidan. Visserligen kan exporten då falla ihop men centrala samhällsfunktioner som el, tele, vatten och sjukvård fungerar ändå.

3. Arbetsgivarna tjänar på strejken. En strejk i den privata sektorn slår omedelbart mot arbetsgivarens känsligaste punkt, kassakistan. Om folk inte jobbar finns helt enkelt inget att sälja och alltså tjänar företaget inga pengar.

I Kommunals fall är det precis tvärtom. Arbetsgivarna tjänar på strejken. Den stora kostnaden består av löner medan de avgifter som allmänheten betalar för kommunala tjänster är blygsamma i förhållande till den verkliga kostnaden.

Trängda kommuner

Alltså blir det klirr i kassan när folk inte kommer till jobbet. Och alltså betyder strejken inte lika mycket för arbetsgivarnas förhandlingsvilja som på den privata sidan. Bad luck.

4. Arbetsgivarna har inte full kontroll över sin egen ekonomi. Kommunerna och landstingen är pressade ekonomiskt. De skulle behöva höja sina inkomster.

Det är svårt. Staten är en nyckfull bidragsgivare. Medborgarna blir sura om skatten går upp.

Men tyvärr har arbetsgivarna inte full koll på utgifterna heller. Rätt var det är kan regering och riksdag drämma till med beslut som höjer kostnaderna.

Arbetsgivarna är alltså trängda redan från start, vilket lägger band på deras förhandlingsgenerositet.

Under helgen tänker medlarna Rune Larson, Isa Skoog och Claes Strååth fundera på om det är meningsfullt med omstart av medlingsförhandlingarna. Till dess kniper de käft.

Men tiden håller på att rinna ut för Kommunal. Ett avtal måste vara klart och påskrivet till midsommar. Att strejka mitt i sommaren är omöjligt i Sverige.

Lena Mellin