Här är spelkorten med kärnvapenskurkar

Greenpeace plankar USA:s kortlek över efterlysta irakier

NYHETER

Nu kommer en ny kortlek.

Med världens mest efterlysta – för kärnvapenbrott.

Greenpeace väljer att göra USA:s president George Bush till Spader Ess i leken som visar de mest utpekade för spridning av kärnvapen.

Foto: SCANPIX

Idén kommer från USA:s beryktade kortlek i Irak, där 55 av landets mest efterlysta ledare pryder varsitt spelkort. Leken delades ut till soldaterna och är också en populär souvenir.

Miljöorganisationen Greenpeace norpar idén lagom till ett internationellt möte i Genève. Där träffas företrädare för de länder som skrivit på icke-spridningsavtalet om känrnvapen för att prata om hur spridningen av kärnvapen ska minska och hur man ska få länder som har kärnvapen att avrusta.

- För att påminna delegaterna om hur omfattande deras uppgift faktiskt är och för att hjälpa dem med sina tal har vi också inkluderat ett antal kort med lättfattliga fakta om kärnvapen, säger företrädare för miljöorganisationen.

Franske presidenten Jaques Chirac är Klöver Ess. Vladimir Putin får Hjärter Ess.

"Vi har sponsrats av USA:s armé"

Kortleken har tillverkats av samma tryckfirma som tillverkade amerikanska arméns Irak-kortlek.

Tryckeriet kunde i stort använda samma tryckplåtar som redan tagits fram för armén och produktionen blev därför betydligt billigare.

Greenpeace har inte kunnat motstå frestelsen att tacka Pentagon för "sponsringen".

- Vi fick rabatt. Därför säger vi att den här skakande informationen om att världen är full av kärnvapen har kunnat sammanställas tack vare den amerikanska regeringen.

Misslyckad nedrustning

Greenpeace pekar på en rad misslyckanden som gäller den internationella nedrustningen.

Bland annat innehåller det senaste nedrustningsavtalet mellan USA och Ryssland ingenting om att länderna ska förstöra sina kärnvapen.

Greenpeace anser också att länderna som arbetat mot spridning av kärnvapen misslyckats grundligt eftersom både Indien och Pakistan skaffat kärnvapen. Starka misstankar finns också om att Israel har kärnvapen även om landet aldrig erkänt detta.

Samma sak gäller Nordkorea.

I kärnvapenleken:

Caroline Olsson