"De som fuskar tar risker"

...men justitieministern vill inte ha något krav på kvitton

NYHETER

Regeringen ska undersöka om kraven på advokaternas räkningar behöver skärpas.

Ärendet ligger hos justitieminister Thomas Bodström - som fram till år 2000 själv arbetade som advokat.

I motsats till Riksrevisionsverket vill han inte att advokater ska behöva lämna in kvitton för utlägg.

Johansson.

Kostnaderna skenar för advokater som betalas med skattepengar via rättshjälpen.

Därför fick Domstolsverket förra året uppdraget att föreslå åtgärder.

Mer detaljerade

Ett av de förslag som nyligen överlämnats till justitiedepartementet är att advokaträkningarna ska bli mer detaljerade.

Har det varit för släpphänt?

- Det har ju varit en omkostnadsutveckling, säger Thomas Bodström.

- Antalet förordnanden har ökat och den genomsnittliga debiterade tiden har ökat.

Advokater behöver inte redovisa några kvitton medan exempelvis riksdagsledamöter måste styrka varje krona.

- Jo, men domstolen kan ju begära in underlag och få precisering av det. Och kan man inte precisera ska man heller inte få ersättning.

- Det har varit en diskussion om huruvida kvittona ska in automatiskt, men Domstolsverket har inte velat ha det så.

Vill du ha in kvittona?

- Inte emot alla domares vilja, i alla fall.

Är det rimligt att advokater inte behöver redogöra för hur mycket tid de lägger ner på olika arbetsmoment?

- Det var just för att kostnadsräkningarna skulle bli tydligare som regeringen gav Domstolsverket i uppdrag att komma med förslag på hur det ska bli enklare för domstolarna att bedöma kostnadsräkningarna.

- Domstolsverket redovisade uppdraget i februari 2003. Sedan dess pågår ett arbete på justitiedepartementet. Och vi kommer att bjuda in Domstolsverket och Advokatsamfundet för att diskutera hur vi ytterligare kan förbättra systemet.

Advokater får också betalt för tidsspillan, exempelvis när de väntar på ett flygplan. Är det rimligt att skattebetalarna står för detta?

- Man kan alltid diskutera formerna men med nuvarande system skulle de advokater som har långa resor och andra avbrott inte få samma kostnadstäckning som andra.

En advokat har fått betalt för arbete som motsvarar 83 timmar i veckan de senaste åren, enligt Aftonbladets granskning. Jobbar advokater så mycket?

- Jag vill inte kommentera enskilda ärenden.

Är det tillfredsställande att ingen i dag har en samlad överblick över hur mycket de olika advokaterna fakturerar?

- Domstolsverket föreslår att justitiekanslern ska kunna granska advokaträkningarna. De skulle då kunna få en överblick.

Hur vanligt kan det vara med fusk i advokaträkningar?

- Det kan jag inte bedöma. Men den advokat som gör det tar en extrem risk, han riskerar ju hela sitt yrke.

Advokater får 35 kronor inklusive moms per mil när de kör bil men vittnen får bara elva kronor. Vad tänker du göra åt det?

- Jag anser att det inte ska vara någon skillnad i milersättning mellan advokater och vittnen, och den frågan finns med i det pågående arbetet.

Riksdagsledamoten Kenneth Johansson (c) är en av dem som nu kräver att regeringen agerar för att komma till rätta med advokaternas skenande räkningar. Men han inser samtidigt att det kan bli känsligt för Bodström att hålla i den här frågan.

- Han får verkligen upp till bevis nu att han har lämnat advokatskrået, säger Johansson.

Svensson kritisk

Advokat Pelle Svensson går ännu längre och är direkt kritisk mot att Bodström är ansvarig.

- Det finns en risk att han har kvar advokatkänslan och det här som vi kallar kollegialitet, kårkänslan som sitter i ryggmärgen.

Pelle Svensson anser att statsminister Göran Persson borde låta ett annat statsråd ta över frågan.

- Bodström skulle kunna misstänkas för att vara för snäll, att inte vilja ta i med hårdhandskarna, så att de här nya reglerna bara skulle bli urvattnade, säger han.

Men Thomas Bodström anser att hans bakgrund som advokat inte medför några problem.

- Jag påverkas i alla fall inte av det. Jag har ju vänner som både är åklagare och domare och så vidare.

Du är inte rädd att du kommer att trampa några gamla kollegor på tårna?

- Jag kan inte vara i min position om jag skulle fundera över olika personer. Vi fattar ju regeringsbeslut varje vecka som på något sätt berör olika människor. Jäv förekommer även i mitt fall. Det dyker ju upp personer som begär nåd som man haft att göra med tidigare och sådana som man arbetat ihop med som har sådana mål. Men då förklarar jag mig jävig.

Richard Aschberg, Anders Johansson