"Regeringen ändrar inte lagförslaget"

NYHETER

Lagrådet sågar regeringens förslag om förlängt sjuklöneansvar för arbetsgivarna.

Men regeringens samarbetspartner miljöpartiet och vänsterpartiet tror inte att förslaget kommer att ändras.

Det är i så fall inte första gången lagrådet körs över.

Regeringens förslag går ut på att företagarna ska bli skyldiga att betala sjuklön i ytterligare en vecka. Alltså tre veckor i stället för två. Men att småföretagare med max 25 anställda ska få ett särskilt högkostnadsskydd.

Detta kommer, enligt lagrådet, kanske inte EU att gå med på, eftersom det skulle kunna räknas som statsstöd.

"Inte fulländat"

Regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist satt ordförande när lagrådet författade sitt yttrande över regeringens förslag. Han säger att förslaget kanske har tillkommit i hastigaste laget och att de juridiska frågorna är oklara.

- Det är en kompromisslösning och de är inte alltid så lagtekniskt fulländade, säger han.

"Ingen snedvridning"

Lars Bäckström (v) som var med och förhandlade fram förslaget säger att det inte finns någon anledning att vänta tills EU sagt sitt.

- Vi har ingen anledning att vara mer katolska än påven. Högkostnadsskyddet medför ingen snedvridning av konkurrensen. Det handlar ju inte om ett stöd utan om en lindring av en pålaga för småföretagarna, säger han.

Den förlängda sjuklöneperioden beräknas spara in 800 miljoner till statskassan bara i år och 1,6 miljarder nästa år.

- Måste vi göra andra besparingar för att hålla utgiftstaket så blir det inga lätta besparingar, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Finansutskottets ordförande Sven Erik Östberg lovar att undersöka om förslaget kan ändras innan det klubbas igenom i början av juni.

- Vi kanske kan justera nyanserna i förslaget, men att bryta det är knappast möjligt.

Körde över lagrådet

Centerledaren Maud Olofsson tycker att det vore skandal om regeringen inför den tredje veckan utan att skydda småföretagarna.

Arbetslivsminister Hans Karlsson och finansminister Bosse Ringholm ville i går inte kommentera lagrådets synpunkter.

Senast lagrådet kördes över var när det gällde beslutet att inte tillåta alkoholreklam för drycker med mer än 15 procent alkohol.

Det innebar att bara vissa sorter av samma vintyper får marknadsföras.

-Det ärendet var också ofullständigt berett, säger Karl-Ingvar Rundqvist.

Svante Lidén