Hudcancer vanligare på Västkusten

NYHETER

GÖTEBORG

Hudcancer är dubbelt så vanligt i Bohuslän som i övriga Sverige, med undantag för Gotland.

Jämfört med landets norra delar är cancerformen tre gånger vanligare i Bohuslän.

Varför? undrar forskare i Göteborg som drar igång en studie.

Förklaringen kan ligga i den västsvenska befolkningens genuppsättning. I Bohuslän är också ansamlingen av familjer med förhöjd risk för hudcancerfor, malignt melanom, särskilt stor.

För närvarande studeras 97 familjer vid familjemottagningar på bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hos dessa familjer letar man efter den så kallade melanomgenen som enligt internationella studier svarar för cirka 20 procent av den ärftliga formen av malignt melanom.

Gener för cancer

I Västsverige har tidigare hittats varianter av kända gener för bröstcancer, cystisk fibros och psoriasis. En orsak är att befolkningen är homogen och att släkter bott kvar på samma orter generation efter generation, skriver Göteborgs-Posten.

Kanske kan det mönstret gå igen även när det gäller hudcancerformen malignt melanom.

- En förhoppning är att man ska kunna särskilja individer som bär på anlaget från dem som inte gör det, säger hudspecialisten Charlotta Enerbäck som ansvarar för studien.

Undersökningen börjar i september.

Tidigare artiklar

TT