Larmrapport: Tusentals barn riskerar att dö

NYHETER

BAGDAD

Om inte Irak genast prioriterar barnen så kommer tusentals att dö.

Det varnar Unicef för i en ny larmrapport.

Enligt Unicefs första bedömningar efter kriget står barnen inför allvarliga hot. Tusentals riskerar att dö, hundratusentals kommer att skadas, bli sjuka eller utnyttjade.

Det är mycket som snabbt måste förbättras:

Bristen på säkerhet i hela landet hindrar humanitär hjälp från att komma fram till behövande.

Vattnet blir allt sämre, vilket leder till sjukdomar.

Okänt antal explosiva föremål ligger och skräpar, vilket leder till dödsfall och allvarliga skador.

Antalet undernärda barn växer.

Oerhört tryck på sjukhus, vården blir lidande.

- Kriget må vara över, men barnen dör fortfarande, säger Carol Bellamy, Unicefs högsta chef.

Unicef koncentrerar sig på att öppna de tusentals små hälsocenter som organisationen drev före kriget. En annan viktig uppgift är att få skolorna att fungera.

Så kan du hjälpa

Läs också:

TIDIGARE ARTIKLAR:

Oisín Cantwell