Aftonbladet om advokatartiklarna

NYHETER

Aftonbladet har i en rad artiklar skildrat det faktum att svenska advokater får beloppen i sina kostnadsräkningar reducerade i tingsrätter och hovrätter. Det handlar ofta om stora belopp – och det handlar om allmänna medel.

En av Aftonbladets viktigaste uppgifter är att granska hur medborgarnas gemensamma pengar används i olika sammanhang, därför har artikelserien om advokaternas kostnadsräkningar varit viktig och relevant journalistik.

Artiklarna har redan gett upphov till att diskussionen om ändrade redovisningsformer tagit fart och att en interpellation i Sveriges riksdag är i vardande.

Framförde kritik

Flera av de granskade advokaterna förekom på Aftonbladets förstasida i fredags. Vi publicerade deras porträtt, deras namn och med uppgiften om hur mycket deras kostnadsräkningar prutats ned av rätten (mellan 825 250 kronor och 226 780 kronor).

Några av de advokater som presenterades på förstasidan har hört av sig till mig och framfört kritik mot publiceringen. De vänder sig inte mot uppgifterna i artikelserien i första hand, utan mot ordvalen i rubriksättningen.

Syftar på andra delar

Rubriken, ”advokater fifflar för miljoner”, syftar på andra delar av artikelserien och inte på de advokater som avbildades på förstasidan och som fått sina räkningar prutade. Jag beklagar verkligen om någon tolkat förstasidan på annat sätt.

Därför vill jag be samtliga advokater som känner sig utpekade om ursäkt.

Läs också:

Anders Gerdin, chefredaktör och ansvarig utgivare