Räkningen kan fälla Kerstin Koorti

Kändisadvokatens svåraste rättegång

NYHETER

GÖTEBORG

Advokat Kerstin Koorti, 53, var sammanbiten och såg lite blek ut.

Rättegången i går var den viktigaste någonsin – den mot henne själv.

– Det vore naturligtvis helt förödande om hon blev fälld, säger hennes advokat Hans Strandberg.

Foto: ROGER LUNDSTEN
TUFFASTE MÅLET Advokat Kerstin Koorti har enligt åklagaren gjort sig skyldig till ett klart och tydligt vilseledande när hon i en handskriven räkning skrev 246 timmar när hon i själva verket arbetat 123 timmar. Koorti förklarade i går att det handskrivna yrkandet kom till i all hast eftersom hon glömt den riktiga räkningen i väskan på hotellet.

Stockholmsadvokaten Kerstin Koorti har enligt åklagaren försökt vilseleda hovrätten i Göteborg.

Hon skrev 246 timmar i den handskrivna räkningen i stället för 123 som hon faktiskt arbetat. Risken var stor att brottet fullbordades, det vill säga att hon fick ett dubbelt så stort arvode på felaktiga grunder. Ett försök till grovt bedrägeri.

Jobbade helger

Kerstin Koorti berättade å sin sida att hon blev offentlig försvarare i det här mordmålet 2001 bara några dagar före rättegången. Utredningen var på över 1 000 sidor, klienten var svår att arbeta med.

Fallet innehöll också flera delar där det krävdes egna utredningsåtgärder. Koorti insåg snart att hon skulle behöva mera tid på sig.

Hon begärde att rättegången skulle flyttas fram – men fick nej. Följden blev extra jobb på kvällar, morgnar och helger.

– Allt skedde under tidspress. Jag betecknar detta som ett jourärende, sa hon.

Dubblade timmarna

Vid jourärenden får advokater ut den dubbla taxan. Men i stället för att dubbla taxan dubblade hon antalet timmar.

Men varför begärde du då inte jourtaxan? frågade åklagaren Göran Sjödell.

– Eftersom jag inte var jour kunde jag ju inte yrka på den taxan, svarade Koorti. Och jag kan ju inte hitta på någon extra taxa som inte finns.

– För att åskådliggöra min arbetsinsats för domstolen dubblade jag antalet timmar i stället.

Detta har accepterats av Stockholms tingsrätt tidigare. Fyra fall presenterades i går.

Timmarna kollades inte

Hans Strandberg ställde sedan, aningen leende och tittande över läsglasen, försåtliga vittnesfrågor som den drivne ekobrottsadvokat han är. Han fick till exempel en hovrättsdomare att klargöra saker som talade till Koortis fördel.

– Vi prövade beloppet, inte antalet timmar, sa hovrättslagman Barbro Thorblad.

Villkorlig dom

Hans Strandberg menar att domstolen hela tiden varit medveten om att den handskrivna handlingen skulle kompletteras och lämnas in senare tillsammans med en redogörelse för timmarna.

– Därför kunde de inte bli vilseledda.

Och har det aldrig funnits någon risk att någon lurats och betalat ut pengarna är det inget bedrägeriförsök i lagens mening, anser Strandberg.

Åklagaren yrkade på villkorlig dom och ett högt bötesstraff. Dom avkunnas den 27 maj.

Läs också:

Anders Danielsson