”USA hade kunnat göra mycket mer”

Svenska Unicefs ordförande Kent Härstedt om situationen i Irak

NYHETER

Svenska Unicefs ordförande Kent Härstedt är kritisk till hur USA har skött invasionen av Irak.

– Jag tycker att man hade kunna gjort betydligt mer för att undvika den svåra humanitära situation vi ser i Irak i dag, säger han till Aftonbladets läsare.

Läs hela chatten.

AeT säger: Vad är det för konflikter runt om i världen som oroar dig mest?

Kent Härstedt säger: Oj. Egentligen de konflikter som det inte talas så mycket om. Det finns många exempel på sådana konflikter. De konflikter som ingen talar om tenderar folk att inte engagera sig i och de får inte så stora resurser. Elfenbenskusten är ett exempel, Rwanda ett annat. Det finns många exempel.

Sofia säger: Hej Kent! Vet inte så mycket om Unicef, kan du berätta i korthet vad ni gör?

Kent Härstedt säger: Unicef är FN:s barnfond, det FN-organ som har i uppgift att se till barnets bästa. Förenklat arbetar Unicef med att samla in pengar, framför allt i den rika delen av världen. Sedan ser Unicef till att bedriva bra och rättvist bistånd i den fattiga delen av världen – med vaccinationer och utbildningsmaterial bland annat.

burt säger: Hur vet man att pengarna hamnar hos de behövande?

Kent Härstedt säger: Min erfarenhet av att arbeta med bistånd under en lång tid är att i de allra, allra flesta fall kommer biståndet fram till de som behöver det bäst. Det finns många organisationer som arbetar med att granska att biståndsorganisationer arbetar på rätt sätt. Unicef är kända för att vara effektiva.

burt säger: Hur ser situationen ut för människor i Irak?

Kent Härstedt säger: När jag åkte till Irak visste jag att många där var fattiga – ändå blev jag chockerad och förtvivlad över hur dåligt de hade det. De saknar rent vatten, elektricitet och mediciner. Många är dessutom rädda för att gå ut för att det råder kaos och inte är säkert.

stinalena säger: vad gör du i ditt jobb?

Kent Härstedt säger: Jag är ordförande för svenska Unicef, jag leder verksamheten. Den viktigaste uppgiften vi har är att sprida information om utsatta barns situation och att samla in pengar till hjälpa dem.

lubbe säger: Tjena Kent. Om rent vatten är så viktigt, varför har man inte snabbt som ögat ordnat detta?

Kent Härstedt säger: Jag antar att du syftar på Irak. Bra fråga. Jag kan tycka att man borde ha haft en ännu bättre beredskap för efterkrigssituationen. Det är inte acceptabelt att människor nu dör varje dag pga det kaos som råder. Unicef gör sitt bästa, fram till i dag har vi kört in i Irak med någonstans mellan 20 och 30 miljoner liter rent vatten och dessutom hjälper vi till att reparera och bygga vattenreningsverk.

burt säger: Finns det något annat man kan göra än att "bara" ge pengar?

Kent Härstedt säger: Jag tycker att hjälpa till och prata och sprida kunskap om de vanliga människornas situation i Irak är väldigt viktigt. I media talar man mycket om Saddam Hussein, storpolitik och plundringar, men lite om de vanliga människornas situation, folkets lidande och umbäranden.

Huytgc säger: Hur mycket har Sverige hjälpt barnen i Irak, jämfört med andra europeiska länder?

Kent Härstedt säger: Man kan säga att Sverige tillhör de länder i Europa som har hjälpt de irakiska folket mest. Biståndet har inte varit riktat speciellt till barnen, utan hela folket. Jag har inga exakta siffror, men vet att Sverige ligger i topp.

Yaxx säger: Hur finansieras Unicef, och vilken bestämmanderätt har de finansierande organen över organisationens prioriteringar och värderingar?

Kent Härstedt säger: Unicef är ett FN-organ. Det är därför världens regeringar som "äger" och bestämmer över Unicef. Men till skillnad från andra FN-organ så har Unicef en unik möjlighet att samla in pengar direkt privatpersoner och företag – till exempel det samarbete vi har med Aftonbladet just nu. 63 procent av pengarna kommer från regeringar, 37 från privatpersoner och företag.

lina säger: Hej Kent, tycker du att USA har skött sitt jobb i Irak efter att kriget tagit slut?

Kent Härstedt säger: Jag tycker att man hade kunna gjort betydligt mer för att undvika den svåra humanitära situation vi ser i Irak i dag. Man skulle och bör samarbeta mycket mer med FN och dess olika organ.

patrick säger: hur kan man arbeta gratis för er

Kent Härstedt säger: Till exempel genom att engagera sig i någon av våra lokala Unicef-grupper som finns på 28 orter i Sverige. Ring vårt kansli bums! Telefonnumret är 08-692 25 00.

Dennis säger: Tja Kenta, Hur många är det ungefär som är i nöd?

Kent Härstedt säger: Om du syftar på Irak – man gör en bedömning att två tredjedelar av befolkningen är beroende stöd.

Huytgc säger: Hur blir man fadder åt ett barn i Irak?

Kent Härstedt säger: Unicef arbetar inte med fadderverksamhet. Vi arbetar för att på ett mer övergripande sätt förbättra levnadsförhållandena för hela byar, skolor eller samhällen. Däremot har vi ett projekt som kallas Världsföräldrar. Vill du veta mer så kolla gärna på vår insamlingskväll på TV4 på fredag, mellan 19 och 22.

aftonbladet.se