Två utomhusfärger möglar efter ett år

”Nya Rödfärg Special” och ”Super Däck” underkända i test

NYHETER

Mögel på husväggen redan efter ett år med Alcros "Nya Rödfärg Special" och Liwas "Super Däck".

De två utomhusfärgerna fick underkänt när ett försäkringsbolag testade färger.

- Om det visar sig att färgen inte håller måttet ska vi naturligtvis ta det i beaktande och dra in produkten, säger Björn Lindgren, Alcro färgs marknadschef, till TT.

Problem som uppstått på grund av färgen ska Alcro "hantera på ett godtagbart sätt", lovar Lindgren. Enligt Alcro slutade dock färgen produceras 2002, på grund av ingrediensbrist och en tvist om produktnamnet.

Mögel

Drygt 40 vanliga utomhusfärger ingick i försäkringsbolaget Folksams test. Färgerna målades på testpaneler i granträ, enligt de olika tillverkarnas rekommendationer. Panelerna monterades sedan i utsatt sydvästläge vid Chalmers fältmätningsstation utanför Göteborg, där de ska sitta i två år.

- Alla färger har utsatts för samma väderlek och därför kan man göra jämförelser mellan dem, säger Jan Snaar, miljöchef på Folksam, till TT.

Nu har ett år gått och enligt Folksam uppvisar två av färgerna mögelpåväxt: den vattenburna oljefärgen "Nya Rödfärg Special" från Alcro och den vattenburna alkyd-/akrylatfärgen "Super Däck" från Liwa.

"Inte rekommendera"

De tio linoljefärger av olika märken som testades blev väldigt smutsiga i jämförelse med de andra färgerna. Inte heller "Väderö Slamoljefärg" från Wibo klarade testet utan anmärkning; den visar kraftig missfärgning med gula stråk.

Folksam har många hus försäkrade och måste ibland välja husfärger för att återställa husen efter bränder och vattenskador.

- De färger som har möglat känns inte rätt att rekommendera i dagsläget, säger Jan Snaar.

Testet har utförts av ett forskningsföretag i Göteborg, Industriforskning och utveckling AB, på uppdrag av Folksam.

TT har förgäves sökt Liwas vd för en kommentar.

Malin Axelsson/ TT