Knökfullt på alla häkten

Häkteschef: Stor risk för att något allvarligt händer

NYHETER

Stockholms häkten är en tickande bomb.

Överbeläggning, trängsel och besöksförbud leder dagligen till hotfulla situationer.

- Situationen är under all kritik, säger Lars-Åke Pettersson, chef för Kronobergshäktet.

Foto: Mats Strand
TICKANDE BOMB Peter delar cell på Kronobergshäktet i väntan på att en anstaltsplats ska bli ledig. Hans cellkamrat tvingas sova på en madrass på golvet. "Det är tungt att sitta häktad, att dela cell gör det ännu värre", säger Peter.

Det är akut brist på platser i landets häkten. Antalet häktningar har ökat och den genomsnittliga beläggningen var i mars 113 procent. På Kronobergshäktet, som är landets största, är överbeläggningen konstant.

- Ibland har vi haft 20 celler dubbelbelagda, säger Lars-Åke Pettersson.

På grund av överbeläggningarna tvingas de flesta intagna på Kronobergshäktet inleda sin häktningstid i arrestens fylleceller.

Madrass på golvet

- Som häktad ska man betraktas som oskyldig och har rätt till textilier, säng, radio och tv. Men det vi då kan erbjuda är en madrass på golvet, en batteriradio och eventuellt några tidningar att läsa, säger Lars-Åke Pettersson.

Tio dygn i den miljön är inte ovanligt. På Kronobergshäktet har man dessutom tvingats använda de gemensamhetslokaler som finns till inläggningar.

På häktet i Huddinge är det besöksrummen som omvandlats till celler. Totalt besöksförbud råder därför sedan i mars.

Oroliga barn har inte fått träffa sina föräldrar, äkta makar har hållits isär, föräldrar har inte kunnat hälsa på sina barn.

Får vänta i 7 veckor

Cirka 20 procent av de inskrivna på häktet är dömda som väntar på fängelseplats. Enligt reglerna ska de inte behöva sitta kvar i häktet mer än sju dagar efter avkunnad dom. Den gränsen är i dag en utopi.

- Det är inte ovanligt att de får vänta i uppemot sju veckor, säger Lars-Åke Pettersson.

Enligt honom skapar platsbristen i häkten och fängelser mängder av konfliktsituationer. Dessutom mår de häktade allt sämre under de bristfälliga förhållanden som råder.

- Så länge man är häktad ska man vara i bästa fysiska och psykiska trim när man ställs inför domarna. Nu kommer många ut i betydligt sämre skick än nödvändigt, säger han.

Regeringen försöker tackla problemet genom att skapa fler fängelseplatser.

Justitieminister Thomas Bodström har också fört fram tanken på att återinföra halvtidsfrigivning för förstagångsdömda.

Olle Castelius