Hon halkade in på ett bananskal

Så blev Marika Ehrenkrona ordförande i Sveriges Radio

NYHETER

Moderaten Marika Ehrenkronas vandring till ordförandeposten i Sveriges Radio är en lektion i hur Sverige styrs - eller inte styrs.

Foto: TOMMY MARDELL
FICK SPARKEN Marika Ehrenkrona tvingades lämna ordförandeposten efter Berner-skandalen.

Ehrenkrona, före detta journalist på Expressen, valdes in i utbildningsradions (UR) styrelse 1996. Den som föreslog henne var Carl Eric Hedlund, som var ordförande i ägarstiftelsen på ett moderat mandat.

Lustigt nog säger Hedlund att tillsättningen inte alls var politisk: Enbart kompetens ska avgöra tillsättningarna.

- Vår uppgift är att få ihop styrelser som ska fungera någorlunda, nej, jag menar bra, säger Hedlund.

Ehrenkrona var kompetent för att hon var journalist. Och moderat.

Hon "skötte sig"

I UR var hon aktiv och "skötte sig", som Hedlund säger.

Tre år senare blev det kaos på SVT. Styrelsen avgick sedan den hade försökt rekrytera Lars Weiss som vd. Han hade skatteplanerat på ett sätt som inte ansågs rumsrent och miste jobbet innan han tillträtt.

Liksom nu radions fick SVT:s styrelse avgå eftersom den hade misslyckats med sin viktigaste uppgift, att rekrytera en vd.

Då måste Carl-Erik Hedlund och ägarstiftelsen hitta nya ledamöter. De tog flera från Sveriges Radio.

Så uppstod vakanser i radions styrelse, säger Carl Erik Hedlund.

Eftersom Marika Ehrenkrona redan var inne i systemet, i UR:s styrelse, flyttades hon upp till det finare Sveriges Radio.

Storleken avgör

Där hade hon kunnat förbli en tämligen anonym ledamot. Men efter förra valet ville moderaterna inte längre ha ordförandeposten i ägarstiftelsen, som är ganska anonym och maktlös.

- Storleksordningen på partierna avgör. Eftersom moderaterna är det näst största partiet har de andra tjing (efter socialdemokraterna), säger Gunilla Thorgren, statssekreterare i kulturdepartementet.

Socialdemokraterna tar det finaste, televisionen, moderaterna det näst finaste, radion. De får hos regeringen föreslå en ordförande för bolaget.

Ett stort parti som moderaterna har rimligen mängder av kunniga personer att välja på. Personer som vet hur man leder en styrelse, som vet hur ett bolag fungerar och hur man rekryterar en vd.

Men valprocesser är inte alltid så noggranna.

Presidiet i moderaternas förtroenderåd i riksdagen skulle vaska fram en ny ordförande i Sveriges Radio.

En kort diskussion

- Marika Ehrenkrona satt redan i SR:s styrelse. Det fungerar så: har man redan någon i styrelsen ... Diskussionen tog inte lång tid, säger Fredrik Reinfeldt, vice ordförande i förtroenderådet och moderaternas gruppledare i riksdagen.

- Det var väl inte några jättelånga resonemang. Det är många poster vi utser, säger Beatrice Ask, andre vice ordförande i förtroenderådet.

- Diskussionerna är inte alltid så omfattande. Det händer att man nickar ja, säger Per Westerberg, tredje vice ordförande.

En av Sveriges viktigaste ordförandeposter, och en av de få poster i Mediesverige som våra mäktigaste politiker har direkt inflytande över, tillsattes utan att någon av de ansvariga funderade särskilt mycket på det.

Catharina Elmsäter-Svärd är ledamot i moderaternas förtroenderåd. Hon säger:

- Jag har inte tänkt på att Marika Ehrenkrona satt i Sveriges Radio för oss

förrän nu.

En annan ledamot i förtroenderådet, Cristina Husmark Persson, säger:

- Jag förlitade mig på den kunskap man hade ... det var ingen större diskussion ...

En tredje ledamot, Marietta de Pourbaix-Lundin, säger:

- Jag förordade Ehrenkrona eftersom alla andra gjorde det.

I efterhand kan ingen ens förklara varför ordförandeposten gick till Ehrenkrona och inte den andra moderaten i SR:s styrelse, Lars Christiansson.

- Jag har inget bra svar på det, säger Fredrik Reinfeldt.

Så Marika Ehrenkronas namn flöt upp och ingen sa något, mer än ja.

Detta var inte något märkligt utan som vanligt, enligt en välplacerad moderat som vill vara anonym: "Presidiet kommer med namn och vi säger ja utan att veta något om kandidaternas kompetens. Och det händer att personer nomineras till viktiga poster utan att ens vara tillfrågade."

Marika Ehrenkrona svarade ja när Reinfeldt frågade om hon ville bli ordförande.

- Det är ett erbjudande man inte tackar nej till, säger Ehrenkrona.

Moderaterna meddelade Gunilla Thorgren på kulturdepartementet via e-post att de ville ha Ehrenkrona. Nu var det upp till regeringen att fatta beslut.

- Jag utgick från att Ehrenkrona hade erfarenheter från ... det är alltid bra med kontinuitet. Jag hade ingen anledning ... vi är långt bort från styrelserna, säger Gunilla Thorgren.

Ulvskog accepterade

Hon drog namnet för kulturminister Marita Ulvskog som inte hade några synpunkter eller frågor.

Regeringen utnämnde Marika Ehrenkrona till ordförande i Sveriges Radio.

Några veckor senare var styrelsens arbete i kaos, rekryteringen av ny vd ett fiasko och Ehrenkrona skrev under ett miljonavtal med Joachim Berner för ett jobb han aldrig tillträdde.

Moderaterna ska de närmaste dagarna föreslå en ny ordförande för Sveriges Radio.

Peter Kadhammar