Muslimsk friskola förlorar tillstånd

Eleverna för få enligt skolverket

NYHETER

Den muslimska friskolan el-Dagveskolan i Jönköping får inte godkänt av Skolverket och mister därmed sitt tillstånd och sin rätt till bidrag. Skolverkets granskare riktar kritik mot skolan på flera punkter, bland annat för att eleverna är för få.

Lagen säger att en skola ska ha minst 20 elever, vilket el-Dagveskolan inte har. Skolverket konstaterar att skolans huvudman visat upp direkt felaktiga elevlistor vilket verket ser som ''ytterst anmärkningsvärt''.

Friskolan får också kritik för slöjdundervisningen och skolhälsovården och för att personalomsättningen är stor .

Påtalade brister åtgärdades tillfälligt

I sin sammanfattande bedömning skriver Skolverket att de brister som påtalades redan förra året har åtgärdats, vissa dock bara för en begränsad tid.

Jönköpings kommun har uttalat oro för hur verksamheten fungerar och Skolverket delar den uppfattningen. Skolverket bedömer också att bristerna inom utbildningen kommer att kvarstå.

Granskades innan tv-dokumentären

el-Dagveskolan förekom i SVT-dokumentären ''I skolans våld'' nyligen, men det som framkom i det programmet har inte vägts in i Skolverkets bedömning - tillsynen var igång långt innan programmet sändes.

Skolans huvudman kan överklaga Skolverkets beslut.

TT