Offren kan rädda Bush

Tusentals människor funna i massgravar

1 av 2 | Foto: REUTERS
KAN RÄTTFÄRDIGA KRIGET Kvarlevorna efter uppemot 15 000 människor hittades i går i södra Irak. Något Bush tackar för.
NYHETER

Några massförstörelsevapen har USA inte hittat I Irak.

Däremot massgravar. I går grävdes en ut som kan innehålla kvarlevorna av 15 000 människor.

Fynden ska i efterhand rättfärdiga kriget.

Och skyla över det faktum att USA medvetet överdrev vapenhotet från Irak.

De tusentals plastpåsarna med skelettdelar utanför staden Hilal i södra Irak vittnar om Saddams terrorvälde. En del av de bakbundna offren avrättades inte utan grävdes levande ner under sanden.

Att Saddam var en massmördare visste vi före kriget. Den legala grunden för USA:s attack var Iraks innehav av massförstörelsevapen.

Ny förklaring

Före kriget var Bush, Blair, Rumsfeld och Powell tvärsäkra. Irak hade massförstörelsevapen och hotade världen.

Efter snart två månader av fruktlöst letande tror inte ens USA längre på det. Bush har redan lanserat en tänkbar förklaring: Att Irak förstörde vapnen alldeles före kriget.

Läckor från Vita Huset ger en annan nödutgång.

- Kanske hade Irak råvarorna utan att tillverka vapnen, säger en "högt uppsatt källa" till New York Times.

För USA är frånvaron av vapenfynd bekymmersam. Här utmålade man i månader ett land på andra sidan jordklotet som så farligt att bara krig kunde lösa hotet.

Ett hot som i efterhand framstår som grovt överdrivet.

Därför kommer de nya fynden av massgravar från upproret 1991 mycket lägligt för USA. De sätter strålkastarljuset på Saddams tyranni och skjuter frågan om massförstörelsevapnen mot glömskans ravin.

Det går att argumentera för att likfynden i efterhand mer än väl motiverar kriget. Men rimligen måste det då ge USA rätt att attackera alla diktaturer efter eget gottfinnande.

Frånvaron av massförstörelsevapen är inget bevis på att det inte finns några. Kanske lyckades Saddam gömma dem väldigt väl.

Men i ett land som de senaste tolv åren levt under sanktioner och stått under konstant bevakning av spionsatelliter är det troligare att svenska och andra vapenforskare hade rätt.

När jag talade med dem inför kriget var den samstämmiga uppfattningen att Irak på sin höjd kunnat tillverka små mängder massförstörelsevapen.

Någon möjlighet att hota USA hade Irak överhuvudtaget inte. Det skulle kräva långdistansrobotar som Saddam inte förfogade över.

Så Bush överdrev hotet för att kunna starta krig.

Svårt få nytt stöd

Men vad handlade kriget om då, egentligen?

Buden är många. Bara en inre krets i Vita Huset sitter inne med svaret.

Senaste läckorna från "höga Bush-tjänstemän" hävdar att USA ville stoppa de tusentals kärnvapenforskare i Irak som kunde ha utvecklat kärnvapen åt Saddam.

Ingen saknar Saddam. Ingen kommer att dra USA inför domstol om krigets skäl visar sig ha varit falska.

Däremot blir det svårare för supermakten att vinna trovärdighet och stöd för sina argument nästa gång en förhatlig regim ska störtas.

Därvidlag hjälper inte massgravarna.

Wolfgang Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM