Dagens namn: Vivianne
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Experterna svarar – så reagerar barn på övergrepp av en pedofil

  Gunnar Sandelin, presschef på Bris.

Hur bemöter ni barn som berättar om sexuella övergrepp?

- Vi försöker prata med de här barnen och se om de har någon vuxen i sin omgivning som de har förtroende för. Vill barnen att vi ska kontakta socialtjänst eller polis så gör vi självklart det, men vi är ingen myndighet, vi finns till för barnens skull. Det viktiga är att när de ringer oss så sätter en process i gång.

Hur vanligt är det att ni får samtal om det?

- Vi har haft en stark ökning av samtal som rör just sexuella övergrepp. Förra året hade vi 1 200 sådana samtal, det är en 30-procentig ökning jämfört med året före.

De som berättar för er, har de hållit det för sig själva?

- Ja, det har de. I en tredjedel av fallen är förövaren deras biologiske far, därför skyddar de ofta honom samtidigt som de mår väldigt dåligt och behöver någon att prata med.

Är det mest pojkar eller flickor som ringer om det?

- 85 procent av de samtal som handlar om sexuella övergrepp kommer från flickor. Vi tror att den ökning vi såg förra året kan hänga ihop med ökningen av samtal om självskadebeteende.

Hur jobbar ni för att synliggöra detta?

- Barnen måste få vara anonyma. Men vi har unik information och jobbar med att få ut den i media. Föredrag, debattartiklar och information i skolorna är några sätt.

Vad tror ni får barn att berätta för er men ingen annan?

- För att de vet att de kan vara anonyma. De är rädda för vad det kan komma att leda till om de berättar för polis eller psykolog och vill inte gå vidare med en polisanmälan eftersom de ofta skyddar en familjemedlem.

    Birgitta Holmberg, ordförande i föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn.

Hur tar man som förälder emot ett besked från polisen om att ens barn blivit utsatt för sexuella övergrepp?

- Det är fruktansvärt svårt. Jag hoppas att den som ger beskedet har någon form av stöd med sig. Ett sådant här besked slår ju undan tryggheten totalt.

Var kan man söka hjälp?

Hos anhörigföreningen eller Rädda Barnen, de har kunskap. Jag tycker att man ska söka professionell hjälp och vända sig till en psykolog för krissamtal.

Hur bemöter man sitt barn?

- Det är olika från barn till barn. Det viktigaste är att bara lyssna. Att ta emot och låta dem berätta, att visa att man som förälder orkar lyssna, orkar ta emot det som de berättar.

Hur bearbetar man händelsen?

- I det här fallet skulle man kunna sätta ihop en form av krisgrupp där barnen och föräldrarna samlas. Annars är det bara att prata, prata, prata. Till en början ska man inte i första hand vända sig till sina anhöriga, utan söka professionell hjälp.

Hur bearbetar man händelsen tillsammans med sitt barn?

- Som förälder kan man bara finnas till hands. Många upplever skuld för att man inte har märkt något och man frågar sig vad man gjort för fel som vuxen eftersom barnet inte har berättat. Men man måste förstå hur svårt och stort det här är för barnen och det gör de flesta trots allt.

Vad ska man tänka på när man bemöter sitt barn efter att det uppdagas?

- Att barnen behöver en.

    Jan Friberg, utredare på familjevåldsenheten vid Söderortspolisen.

Vad kännetecknar ett barn som utsatts för sexuella övergrepp?

- Det är jätteolika. En del är tysta och vill inte prata alls om det som hänt. Andra berättar med en gång. Det har att göra med barnets sociala bakgrund och på vilket sätt och under hur lång tid övergreppen pågått.

Hur sköts sådana utredningar?

- I första hand försöker man se till att det är så vana utredare som möjligt. De ska vara vana vid att förhöra barn och ofta är de specialutbildade att ta hand om sådana här fall.

Hur konfronteras barn som har förtigit detta för sin omgivning?

- Oerhört försiktigt. Sedan kan det vara så att vi på polisen behöver hjälp av psykologer och terapeuter när vi möter barnen.

Hur meddelar man föräldrar som inget vet?

- Man tar kontakt med föräldrarna. Vi undviker att ringa utan försöker i stället träffa dem personligen. I och med att det är barn inblandade kopplas det sociala också in.

Har ni något samarbete med vården?

- Vi försöker upparbeta så mycket kontakter det går med psykiatrin och läkare. Jag tycker samarbetet blir allt bättre.

Hur är det att utreda fall med övergrepp mot barn?

- Det tar hårt på personalen. Man engagerar sig, alla visar ett otroligt engagemang.

Vad är maxstraffet för sexuella övergrepp mot barn?

- Rör det sig om grovt sexuellt utnyttjande kan påföljden bli från sex månader till sex år i fängelse, beroende på övergreppens art. Särskild hänsynslöshet och att övergreppen pågått under lång tid är försvårande omständigheter.

    Christina Back, leg. psykoterapeut Rädda Barnen.

Hur klarar barnen av att hålla tyst om det som hänt?

- Det gör de ofta inte. Det visar sig som olika psykiska svårigheter, svårt att sova och koncentrera sig. Men det finns de som inte visar några symptom alls - de använder sig av starka förträngningsmekanismer.

Vilka tecken kan man som förälder ta fasta på?

- Inbundenhet och att de stänger av sina känslor. Men det finns inget mönster som klart signalerar att barnet har utsatts för sexuella övergrepp.

Vad är det som gör att barnen inte berättar?

- Omsorg om föräldrarna. De är rädda att de ska bli ledsna eller arga. Många barn känner sig delaktiga i det som händer och övergreppen är privata även för barn. Pedofiler ingår ofta ett förbund med sina offer, de är väldigt manipulativa och blir på så sätt en viktig vuxen i barnets liv.

Vad får barnen att berätta?

- En direkt fråga. Eller i en förhörssituation där barnet konfronteras med att de är identifierade på till exempel barnpornografiska bilder.

Hur påverkas de här barnen som vuxna?

- Många vittnar om problem att ha nära relationer som vuxna, att ha en kärleksrelation. En del kan också ha svårt att känna närhet till sina barn. Bilden av sig själv som smutsig och oren kan leva kvar i vuxen ålder och kan då leda till destruktivt beteende som missbruk och självskadebeteende.

Anna Bengtsson
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet