Ministern tar hjälp av lagen

"Elbolagen ska tvingas bli tydligare"

NYHETER

Elräkningarna blir dyrare och krångligare och vi förstår allt mindre av dem.

Nu vill regeringen ändra lagen.

Kosumentministern vill tvinga elbolagen att bli tydligare.

Foto: Joey Abraityte
Konsumentminister Ann-christin Nykvist lovar ny lag.

Har du kollat in din elräkning?

Fast avgift.

Elpris.

energiskatt.

moms.

abonnemangsavgift.

överföringsavgift.

elsäkerhetsavgift.

nätövervakningsavgift.

elberedskapsavgift.

Den är inte lätt att förstå. Och snart kommer ytterligare en avgift.

I sommar ska du betala en elcertifikatsavgift. Den ska finansiera omställningen till förnyelsebara energikällor.

Vi har åtta olika elavgifter och betalar moms två gånger. Hur krånglig får egentligen elfakturan vara?

- Det är inte lätt för konsumenten att få en överblick över kostnaderna. Det är inte bra, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Snart tar hon det första steget för att förenkla för dig som elkund.

Lägger lagförslag

- I höst lägger jag ett lagförslag som ska tvinga elbolagen att bli tydligare. Då lägger jag en proposition om att prisinformationslagen även ska innefatta el- och telefonkostnader, säger Ann-Christin Nykvist.

Lagen ska underlätta och främja en god prisinformation. Den tillämpas på företag som i sin verksamhet tillhandahåller varor och tjänster till konsumenter.

"Svårt att jämföra i dag"

- Om allt går vägen kommer lagändringen att börja gälla nästa år, säger Ann-Christin Nykvist.

Vad innebär detta i praktiken?

- Konsumentverket kommer att få ett verktyg att tvinga elbolagen att bli tydligare. Som konsument ska man kunna jämföra de olika bolagens avgifter. I dag är det svårt att göra det.

Är elpriserna för höga?

- En tredjedel av priset utgörs av nätavgifterna. Jag tycker inte att man ska stirra sig blind på elpriset utan se vad man kan göra med nätavgifterna i stället. Där råder det i princip ett monopol. Där borde man kunna kapa kostnaderna.

Zendry Svärdkrona