Världshaven töms på fisk

Bara en tiondel av fisken kvar visar ny forskning

NYHETER

På 50 år har bestånden av stora rovfiskar i haven minskat med 90 procent.

Det framgår av en ny studie av fiskbestånden i världshaven.

Och nu varnar marinbiologer för att läget är långt värre än tidigare befarat.

På väg att försvinna På grund av rovfisket är torsken på väg att försvinna...

Det är tyska och kanadensiska marinbiologer som sammanställt och jämfört fångststatistik från 13 fångstplatser över hela världen.

Siffrorna har jämförts med statistik från de 50 senaste åren, lika lång tid som det storskaliga industrifisket pågått.

Forskarna har inriktat sig på stora rovfiskar och populära matfiskar som tonfisk, torsk hälleflundra och svärdfisk.

Studien publiceras i det senaste numret av tidskriften Nature och ger en skrämmande bild av hur snabbt fiskbestånden tömts i haven: på 50 år har bestånden minskat med 90 procent.

Utfiskningen märks direkt

Rovfiskarna i toppen av näringskedjan har blivit både färre - och mindre.

– Människans inverkan på oceanernas ekosystem har grovt underskattats, säger den tyske marinbiologen Boris Worm till Dagens Nyheter.

Studien visar även att det inte finns några oupptäckta och ännu ej utfiskade reserver kvar i haven. Den dramatiska minskningen av den så kallade biomassan är generell och gäller alla hav.

– Vi skulle behöva minska kvoterna, minska subventionerna, minska bifångsterna och inrätta marina reservat, säger Boris Worm till DN.

Studien visar även hur snabbt fiskbestånden påverkas av storskaligt fiske: de första 15 åren minskar bestånden med 80 procent. Därefter sker utarmningen av de redan kraftigt decimerade bestånden betydligt långsammare.

Tidigare artiklar

Fredrik Rundkvist