”Tillväxt, kunskap och brottsbekämpning”

Läs chattet med Fredrik Reinfeldt om hur han vill driva moderat politik

NYHETER

Kenta säger: Har du någonsin haft ett ”vanligt” jobb, utanför politiken??

Fredrik Reinfeldt säger: Ja, jag har jobbat med att förbereda krediter på SE-banken.

Anders säger: Hej Fredrik. Hur skall ni övertyga oss om att gå med i EMU?

Fredrik Reinfeldt säger: Jag tror att det är bra för tillväxten, vilket långsiktigt avgör möjligheterna att finansiera skola och sjukvård. Det är dessutom viktigt för Sveriges inflytande i EU.

mikael säger: Är det bestämt att ni ska bli partiledare?

lycka till isåfall !

hälsningar en trogen blå

Fredrik Reinfeldt säger: Tack så mycket. Valet sker dock först vid vår partistämma den 23-26 oktober. Jag är så här långt valberedningens förslag.

Kenta säger: Vad kan du tillföra moderaterna, som kan få er ur denna kris?

Fredrik Reinfeldt säger: Dels en förmåga att sortera saker i tid: Det som ska ske skarp i tid och det som är mer långsiktigt. Sedan är politiken en förtroendebransch - det handlar om att jag måste skaffa väljarnas förtroende.

mira säger: Om du var kvinna för en dag, vad skulle du göra då?

Fredrik Reinfeldt säger: Förmodligen bli arg på alla manliga strukturer.

Kenta säger: Har du någon politisk förebild?

Fredrik Reinfeldt säger: Jag har inspirerats mycket av Gun Hellsvik som kombinerar ett stort kunnande med stor lyhördhet.

pepper säger: hej Fredrik. vad tycker du om USAs agerande mot terrorism?

Fredrik Reinfeldt säger: Jag tycker i grunden att det är bra att det finns demokratier som tar ställning mot terrorism, men jag är inte helt nöjd med den brist på rättsliga processer som nu märks.

Frank säger: Moderaterna pratar ju mycket om frihet, särskilt då s.k. "individuell" frihet. Men är inte denna "frihet" något som bara ett fåtaö personer i verkligheten kan känna av? Tycker du inte att ekonomisk jämnstäldhet mellan olika samhällsklasser är en annan typ av frihet, som egentligen är viktigare?

Fredrik Reinfeldt säger: Poängen med frihet är självbestämmande - att få bestämma över sitt liv. Men visst det finns flera typer av frihetsideal, ekonomisk frihet, akadeemisk frihet och den typ av frihet som en fungerande rättsstat erbjuder.

neutral säger: hej fredrik,

jag har alltid röstat på sossarna och kommer förmodligen göra så även nästa gång. (du får ursäkta)

En sak har dock slagit mig och det är att både ni moderater och socialdemokraterna är nu för tiden mer eller mindre lika. En hel del frågor skiljer er åt, men enligt mitt tycke har ni ofta samma svar och lösningar på samhällsfrågor.

Hur ser du på det där, föråldrade systemet , på höger vänster block. Kan du se moderater och sossar i samma regering?

Det tycker jag borde vara de

Fredrik Reinfeldt säger: Kanske inte i samma regering. Då skulle nog Sverige bli utan regeringsalternativ och det tror jag behövs. Men du kan leka med tanken att själv byta parti så får vi se.

Linda säger: Hur uttalar man ditt namn? Rejn eller Rajn...?

Fredrik Reinfeldt säger: Rajnfält.

Kenta säger: Anser du att det är bra när partiledarna som är för EMU samarbetar, trots att ni har olika syn på hur EU-arbetet skall bedrivas?

Fredrik Reinfeldt säger: Ja, det tycker jag är bra. Folkomröstningen den 14 september handlar om ja eller nej till euron och inte om EU-medlemskapet i övrigt.

DHJ säger: Vad säger du till dem som anser att du kommer att föra moderaterna mot mitten?

Fredrik Reinfeldt säger: Andra har påfört den etiketten. Jag tänker mig inte moderaterna vare sig höger ut eller mot mitten. Jag tror att det bara förvirrar, det är bättre att man talar om sina värderingar.

Oscar säger: Vad tycker du om koalitionens förslag på nya ledare i Irak?

Fredrik Reinfeldt säger: Det jag tror på är att man indikerat att det är det irakiska folket som till slut själva ska bestämma sia ledare. Det tror jag är det enda rätta.

Borgarbracka säger: Tjena Fredrik. Vad tycker du ska göras åt drogproblemen i Stockholm, exempelvis vid plattan (Sergels Torg)?

Fredrik Reinfeldt säger: Jag tycker att lagstiftningen ska börja gälla - det vill säga att det faktiskt blir förbjudet att änvända droger. För det behövs motiverade poliser och fungerande vårdinsatser.

Linda säger: Finns det något negativt med att gå med i EMU?

Fredrik Reinfeldt säger: Jag är ju på ja-sidan. Men det är klart att om euron inte skulle bli den stabila valuta vi tar för givet att den kommer att bli så skulle det inte vara bra.

Carl Bildt säger: Vad har moderaterna för lösning på bostadsproblemen?

Fredrik Reinfeldt säger: Det beror på var i landet vi talar om. På mindre orter river man ju faktiskt bostäder. I storstäderna handlar det om att bygga mer, men också att få en rörligare bostadsmarknad.

Lelle säger: Hur ställer du dig till invandringen i sverige?

Sverige tar emot betydligt fler än våra grannländer

Fredrik Reinfeldt säger: Jag skulle vilja se vidgade möjligheter till arbetskraftsinvandring. I brist på möjligheter att komma hit bara för att jobba tenderar asylsystemet att bli överbelastat. Och vi har fått uppleva många tragiska exempel på flyktingsmuggling.

Limbollo säger: Har du alltid varit moderat?

Fredrik Reinfeldt säger: Jag har alltid röstat på moderaterna. Men jag blev inte aktiv förrän efter fyllda 20.

hanna säger: Tror du att sluta prata skatter är så bra. De 20% som röstar på moderaterna röstar ju just för att skattetrycket är så hårt?

Fredrik Reinfeldt säger: Vi ska fortsätta prata skatter. Men även annat.

micke säger: jag är arbetslös, och undrar hur ni ska få tillväxt i företagen, så att de börjar anställa mer ?

Fredrik Reinfeldt säger: Jag har under hela våren rest till växande företag och ställt den frågan. De nämner många saker, men bland annat tre skatter som det skulle betyda mycket om de togs bort. Det är arvs- och gåvoskatten, förmögenhetsskatten och särskilda skatter för fåmansbolag.

ubbe säger: är det inte moraliskt svårt att driva en högervriden politik när du ser hur snett det har gått i usa?

Fredrik Reinfeldt säger: Utgångspunkten är alltid att söka väljarnas stöd för att kunna göra förändringar i Sverige. Sedan är det lättare att kräva sänkt skatt när skattetrycket är över 50 procent och inte ligger på 30.

calle säger: Vad är det som gör att just du skulle kunna nå ut med Moderaternas budskap där så många andra har misslyckat?

Fredrik Reinfeldt säger: Vi får väl se. Men jag har ett brett och starkt stöd i partiet och har fått mycket mejl och andra signaler om att det går att förstå vad jag säger.

hanna säger: Vad anser du om att moderaterna vill sänka föräldrarpenningen? Vi behöver ju fler barn och nyblivna föräldrar tillhör ju den kategorin som inte har så mycket pengar.

Fredrik Reinfeldt säger: Vi tror på att skifta lägre bidrag mot lägre skatter. Därför har vi föreslagit särskilda skattelättnader för föräldrar med barn upp till 16 år.

Conny säger: Hej. Jag undrar om du kommer upprepa saker som vård, skola,omsorg och skatter på samma sätt som övriga partiledare? Kommer du med andra ord Använda dig av ett nytt politiskt vokabulär som får människor att verkligen lyssna?

Fredrik Reinfeldt säger: Jag tror mer på tillväxt, kunskap och brottsbekämpning.

knud säger: Vad tycker du om att de privata skolorna försämra de kommunala skolorna?

Fredrik Reinfeldt säger: Om vi talar om friskolor så har de medfört valmöjligheter som inte fanns när jag var barn. Jag tror att det kommer att förbättra för både de som går i friskolorna och för det stora flertal som går i kommunala skolor.

marxist säger: hej! hur känns det att bli nominerad till partiledarposten

Fredrik Reinfeldt säger: Roligt, ansvarsfullt och hedrande.

Moderator säger: Då var chatten slut. Ett stort tack till Fredrik Reinfeldt och alla som ställde frågor. Sammandrag inom kort på aftonbladet.se.