"Strejken pågår minst en vecka till"

Läs hela chatten med Kommunals ordförande Ylva Thörn

NYHETER

Ylva Thörn säger: Välkomna att prata om viktiga välfärdsfrågor!

Krösa säger: Hur länge tror du att strejken kommer fortgå innan ni får ett acceptabelt bud från arbetsgivarna?

Ylva Thörn säger: Det är väldigt svårt att bedöma, jag tror att det kommer pågå minst en vecka till, men det är väldigt svårbedömt.

En Svältkonstnär säger: Varför tar ni inte ut de anställda inom kollektivtrafiken i sympatistrejk. Så att strejen märks och börjar kosta pengar, istället för att kommunerna tjänar pengar på strejken. Då skulle Göran P sätta hjärtat i halsgropen och tillföra statliga pengar till kommuner och landsting och kommunerna skulle ha råd med löneförhöjningen. Upp till kamp!

Ylva Thörn säger: Det är riktigt att vi kan ta ut andra medlemmar i sympatiåtgärd. Men som vi bedömer det har vi ett stort tryck ute på arbetsgivarna med de cirka 50 000 som är ute i strejk. Vad som händer framöver kan jag inte svara på. Det här är det största antalet medlemmar som deltar i en konflikt i historien.

bland säger: strejken påverkar folk som behöver opereras och äldreboende, det måste finnas sjukpersonal dygnet runt!

Ylva Thörn säger: Det som gäller framför allt sjukvård och äldrevård är en nyanställningsblockad som innebär att om någon blir sjuk eller frånvarande kan man inte nyanställa en timanställd vikarie. Sen kan det i och för sig drabba tredje part. Däremot kan en som arbetar deltid på samma arbetsplats gå in och täcka den frånvaron. Vi har undantagit äldre- och handikappsomsorg från andra åtgärder för att undvika att tredje part drabbas.

Staffan säger: Hur ser ni på dispenser till ungdomsturneringar med internationella lag?

Ylva Thörn säger: För det första är det så att varje dispens behandlas enskilt. Däremot är vi restriktiva med dispanser och jag vill inte göra något generellt uttalande. Det är kommunen, alltså arbetsgivaren som måste komma in med dispansansökningar. Vi har ett positivt synsätt på barn- och ungdomsverksamheterna. Vi har fått in ungefär 3 400 dispansansökningar, de flesta gäller nyanställningar.

henriksekander säger: Vad kan man som privatperson göra mot strejkbryteri?

Vår enhetschef på skolan beordrade ut elever och lärare att städa korridorer i torsdags.

Ylva Thörn säger: För det första så kan man kontakta arbetsgivaren, kommunen, och ifrågasätta varför man gör detta. Sen är det viktigt att tala om att elever inte ska bli indragna i den här konflikten, det är en konflikt mellan arbetsgivare och facket. Man kan också vända sig till våra lokala sektioner och säga vad man tycker.

matte säger: varför håller ni fast vid att alla ska få lika mycket i %, det innebär att klyftorna ökar ännu mer i kr. för de som tjänar ex. 20.000

Ylva Thörn säger: Det som nu är viktigt är att vi har väldigt få som tjänar över 20 000. Förbundet har inga högavlönade medlemmar som kan avstå så som diskussionen är nu. Fem procent av våra medlemmar tjänar över 18 000. Vad vi vill ha är en procentsats som lokala sektioner ska förhandla om och prioritera till de kvinnodominerade yrkesgrupperna.Det kommer att innebära att en del kan få mer och en del kan få mindre. Att vi är kritiska mot arbetsgivarnas förslag är för att i deras förslag ska lågavlönade krinnor betala för att andra lågavlönade kvinnogrupper ska få en löneökning.

Annica säger: Varför är det ännu så lite män inom vården?

Ylva Thörn säger: Ett skäl är lönen. Det andra skälet är svårigheten att få heltidsjobb.Det tredje skälet är svårigheten att få kompetensutveckling och inflytande på sin egen vardag.

Rickard säger: Hejsan! Flera dagmammor där jag bor, tar vänner & bekantas barn under strejken, men ej dagbarnen?

- Rätt eller fel?

Ylva Thörn säger: Det är ju inte särskilt bra. Är det så att man är uttagen i konflikt själv då ska man vara ute i strejk och då ka man inte ta emot andra barn. Jag känner inte till något fall där detta skett. Jag har väldigt bra kontaktnät ute där våra förtroendevalda träffar våra medlemmar varje dag, så jag blir lite förvånad av det här påståendet.

Sofia säger: Är det sant att skolan bara kan vara i strejk i 2 veckor. I så fall borde inte skolan då efter några dagar få stänga av sanitära skäl ändå?

Ylva Thörn säger: Hur länge skolan kan vara ute i strejk väljer vi när vi lägger våra varsel, det finns inga sådana tidsgränser. Det arbetsgivarana har att ta hänsyn till är om det blir en hälsofara, då kan de välja att beordra skyddsarbete.