Inga lokaler till djuren - då avlivas de

NYHETER

Djuren på Enskede gård måste flytta, men skolan saknar pengar till nya lokaler.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Helena Griep gosar med en chinchilla.

- Hittar vi ingen som kan ta hand om dem tvingas vi kanske avliva dem, säger djurföreståndaren Terese Laurent på friskolan Djurgymnasiet.

Före den 13 juni måste djuren ha nytt tak över sina huvuden. Då tar fordonsprogrammet över lokalerna.

- Ett djurgymnasium utan djur blir inte alls samma sak, säger Helena Griep som går på djursjukvårdsprogrammet.

Bakom djurens hemlöshet ligger ett förslag om ändrade elevanslag.

Anna Bengtsson