Använde stulen identitet vid abort

NYHETER

En kvinna i Värnamo har gjort fyra läkarbesök och en abort i en annan kvinnas namn, rapporterar radioprogrammet P4 Efter tolv.

Att använda en stulen identitet i kontakter med sjukvården blir allt vanligare.

–Falska legitimationer används av personer som inte vill att deras namn ska finnas i sjukvårdens journaler, säger Göran Mellbring, chefsläkare på socialstyrelsen i Jönköping.

–Det kan vara personer med sexuellt överförbara sjukdomar, missbrukare, psykiskt sjuka och personer med utländsk härkomst som vill göra abort i Sverige, säger Göran Mellbring till P4.

Det nu aktuella fallet i Värnamo där en kvinna gjort fyra läkarbesök och en abort i en annan kvinnas namn började för ett par år sedan. Då förlorade en kvinna i 30-årsåldern sin legitimation.

För ett par månader sen fick hon en räkning för ett läkarbesök hon inte varit på.

När kvinnan ringde till sjukhuset för att klara upp det hon trodde var någon form av fel fick hon veta att en abort gjorts i hennes namn.

Kvinnan nekade till att hon gjort en abort och vid en kontroll visade det sig att den kvinna som faktiskt gjort aborten hade en annan blodgrupp.

På sjukhuset i Värnamo beklagar man det inträffade men säger att man kontrollerat identiteten två gånger på den kvinna som gjorde aborten.

Socialstyrelsen i Jönköping får in en eller ett par anmälningar om året där någon sökt sjukvård i en annan persons namn.

Malin Ekmark