"Jag vet inte hur länge till jag kan orka sköta EWK"

Tecknarens hustru bad om mer hjälp - då drog kommunen in hälften av hemtjänsten

NYHETER

Ewert Karlsson, 84, den världsberömde tecknaren EWK, är i dag halvsidesförlamad och sitter i rullstol. Han har afasi och epilepsi.

Hans hustru Alice, 79, vårdar honom i hemmet, dygnet runt.

När hon ansökte om att få två timmar mer hemtjänst i veckan fick hon nej.

I stället halverades hjälpen - från tio timmar i veckan till knappt fem.

- Jag känner mig så maktlös, säger Alice Karlsson.

Foto: PETER KNOPP
vill bo hemma Ewert Karlsson, mer känd som den världsberömde tecknaren EWK, kan efter stroke och flera hjärtinfarkter inte klara sig själv. Hans hustru Alice, 79, vårdar honom dygnet runt. Men hon bad kommunen om att få lite mer hjälp än de tio timmar i veckan de fick. "Jag vill att han ska få vara hemma. Men med åren har det blivit tyngre", säger Alice.

Vi sitter hemma vid matbordet i villan i Huddinge. Här har familjen Karlsson bott sedan 1960-talet.

I 22 år satt Alice Karlsson i kommunfullmäktige i Huddinge, på den tiden själv aktiv som politiker i centern.

Och EWK, han har i mer än 40 år medverkat i Aftonbladet med sina karikatyrer av Sveriges och världens stora.

Tecknar - med vänster hand

Hans teckningar sitter även på väggen i kommunalhuset i Huddinge - och han fick ta emot det första kulturstipendiet som kommunen delade ut.

Det var då det.

I dag sitter EWK, den forne kraftkarlen och friluftsmänniskan, i rullstol.

Hans högerhand - den som gjort honom berömd och hyllad över hela världen - ligger obrukbar på en kudde på bordet.

I ateljén en halvtrappa upp - dit Alice av egna medel har bekostat en trapphiss - hänger hans världsberömda teckningar.

- De tyckte inte att han behövde någon hiss dit upp. Han kommer inte att teckna mer, ansåg de, säger Alice.

För EWK är det viktigt att få sitta i sin ateljé ibland.

1995 drabbades han av stroke. I dag är han halvsidesförlamad och lider av afasi och epilepsi. Han har också haft fyra hjärtinfarkter - den senaste i december.

EWK har svårt att prata, men han kan svara "ja" eller "nej" - med frenesi om det behövs. Intellektet är det inget fel på: varje dag läser han fyra dagstidningar och ritar gör han än - med vänsterhanden.

I åtta år har Alice ensam vårdat EWK hemma - 24 timmar om dygnet.

Trots att hon själv börjar komma upp i åren och trots att hon, strax innan EWK fick sin stroke, själv drabbades av lymfcancer och under den här tiden har tvingats genomgå en tuff cellgiftsbehandling.

- Det har gått bra, säger Alice.

- Jag vill att han ska få vara hemma, det är mänskligare och det är viktigt för honom.

- Men med åren har det blivit tyngre. Då kunde han gå - det kan han inte i dag.

Alice hjälper sin make med nästan allt: att stiga upp och att gå och lägga sig, hon duschar och tvättar honom, hon hjälper honom på toaletten, med maten och kläderna, hon sköter medicinerna, tar blodtryck och kollar blodsocker.

Hon vågar inte lämna honom ensam, av rädsla för att han ska få ett epilepsianfall.

Det har varit tungt många gånger, men tack vare ASIH, akut sjukvård i hemmet, de två döttrarna och tio timmars hemtjänst i veckan har det gått.

- Vi har haft ett bra samarbete, säger Alice.

Hon är imponerande stark - det är svårt att tro att den piggögda och rappa kvinnan framför oss faktiskt ska fylla 80 år.

Hon och EWK har haft ett roligt liv och delat allt, i vått och torrt och nöd och lust.

Men nu är hon tröttkörd.

Och hon och EWK är förtvivlade - och förbannade.

I stället för att öka hemtjänstinsatsen i takt med ålder och att EWK blivit sämre gör kommunen tvärtom - skär ned.

I december drabbades EWK av sin fjärde hjärtinfarkt. När han kom hem ansökte Alice med stöd av ASIH om ytterligare två timmars hemtjänst i veckan, eftersom han är tyngre för henne att vårda än tidigare.

Men i stället för att öka hjälpen minskade Huddinge kommun drastiskt antalet hemtjänsttimmar för hushållsgöromål.

Från tio timmar till knappt fem. Eller fyra timmar och 45 minuter för att vara exakt.

- Jag fick en chock, säger Alice.

"De får inte lyfta hans ben"

Hjälpen är enligt Alice strikt schemalagd - om EWK har varit dålig under natten och inte är uppe på morgonen när hans säng ska bäddas, blir det ingen bäddning, ingenting annat heller under de 15 minuter som är avsatta för detta.

- De får inte heller hjälpa mig att lyfta upp Ewerts ben i sängen - de får inte ens nudda honom. Det har de inte tillstånd till, säger de.

Det är inte hemtjänstpersonalen hon klagar på, det är hon noga med att understryka, tvärtom - de kommer själva i kläm, mellan vårdtagaren och beslutsfattarna.

- De far också illa av det här, säger Alice.

I ett känsloladdat brev har Alice överklagat kommunens beslut till länsrätten.

Det hon har tagit mest illa vid sig av är kanske att biståndsenheten på Huddinge kommun avslog hjälp med hänvisning till Äktenskapsbalken 1 kap. 2§. Den lyder:

"Makar ska visa varandra trohet och respekt. De ska gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa."

- Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det är så förnedrande, säger Alice.

- De menar att vi som makar ska hjälpas åt och om Ewert inte kan göra sin del ska jag göra den, det är min plikt.

- Vi har varit gifta i mer än 60 år - och delat allt.

På kommunen vill ingen uttala sig om ärendet. Den ansvarige enhetschefen har slutat. Chefen för biståndsenheten, Lars Axelsson, hänvisar till sin chef, Britt-Marie Karlén, som i sin tur hänvisar till sin tystnadsplikt.

Detsamma säger Marie Fors (s), ordförande i kommunens äldreomsorgsnämnd.

- Vi har hjälpt paret med hur de överklagar till länsrätten. Nu ligger ärendet där, säger Britt-Marie Karlén.

"Omsorg av god kvalitet"

På sin hemsida skriver Huddinge kommun:

"För dig som är äldre och som behöver service, omsorg och vård ska det finnas äldreomsorg av god kvalitet. Du ska kunna känna trygghet i att omsorg finns när den behövs."

"När krafterna avtar kan det vara skönt att få hjälp med omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet. För de som behöver finns möjlighet att få hemtjänst. Insatserna kan ges under hela dygnet om det behövs."

Ann-Marie Högberg (s) är kommunstyrelsens ordförande.

Tycker du att ni lever upp till detta?

- Vi ska självklart leva upp till det vi lovar och de lagar och regler som finns, och det hoppas jag att man har gjort i detta ärende, säger hon.

Alice Karlsson och EWK tycker inte det.

- Jag vet inte hur länge jag kan orka sköta Ewert hemma med den neddragning av hjälp som nu skett. Det är dock min önskan att kunna leva upp till allt jag lovade när vi gifte oss, skriver Alice i sitt överklagande.

På frågan om det var så här han trodde att det skulle bli när han blev gammal tittar EWK på mig, ler svagt och svarar:

- Ja.

Kerstin Nilsson