Måndag 9 oktober

NYHETER

Jag kände mig minst sagt splittrad. Det var svårt att koncentrera sig på ärenden som jag inte visste om jag skulle syssla med mer än några dagar till.
Jag har ju bara två anställda på advokatbyrån, hur ska jag kunna vara chef över 300 personer?

På eftermiddagen träffade jag Pär Nuder. Han hämtade mig i bil utanför advokatbyrån och allt var hemligt. Vi åkte till Skeppsholmen och satte oss på en bänk. Han gick igenom ett par pärmar som han hade med sig. Det som gällde arbetet med olika lagförslag verkade inte särskilt komplicerat, även om det var mycket. Som jurist kände jag till flera av lagförslagen och de andra kunde jag nog sätta mig in i. Det som handlade om organisatoriska frågor var däremot något annat. På justitiedepartementet arbetade mer än 300 personer i olika enheter.

”Jag har ju bara två anställda på advokatbyrån, hur ska jag kunna vara chef över 300 personer?” frågade jag.

”Själva chefsrollen på departementet kommer inte att bli några problem. De som arbetar där vill inget hellre än att vara ett stöd för dig. Du kommer att få många problem men inte med personalen. Förresten är det inte 300 människor som du är chef över. I de olika myndigheterna som ligger under justitiedepartementet jobbar 40 000 människor.”

Allting började kännas alltmer overkligt.

40 000 människor!