Skolorna öppnar – då jublar barnen

Beväpnad milis vaktar skolgården när eleverna återvänder

Foto: Urban Andersson
Tillbaka i plugget Att få igång undervisningen anses livsviktigt för att få ett trasigt Irak på fötter igen.
NYHETER

BASRA

När skolorna nu långsamt börjar öppnas återvänder hoppet till Irak. FN menar att skolorna är lika viktiga som att barnen får rent vatten.

Det här är den sista artikeln i Aftonbladets reportageserie om barnens Irak efter kriget.

Genom ett unikt samarbete med FN:s barnorganisation, Unicef, kan du hjälpa Iraks barn till ett bättre liv.

Fönstren i klassrummen är spruckna, toaletterna trasiga.

Saddam är borta och en ny dag gryr i Irak. Skolorna har öppnat igen i Basra. Eleverna är där i stället för att driva omkring eller leka med vapen.

Barnen kommer springande emot oss.

Glada, hela, rena barn som skrattar och pratar i mun på varandra och vill hälsa.

Barn som mår betydligt bättre än de vi träffat på sjukhus, barnhem och i kåkstäder under vår resa genom det trasiga Irak.

”Tvungna att be om skydd”

Skolan heter Den nya gryningen. Ett passande namn: FN:s bedömning är att öppnandet av skolorna igen är lika viktigt som att barnen får rent vatten.

Skolväsendet är det nav kring vilket samhället kan läkas ihop igen.

Vakter står vid entrén, en lokal milis patrullerar i området.

– Vi var tvungna att be milisen skydda oss. Annars hade inte föräldrarna låtit sina barn komma tillbaks, säger rektorn Ferial Abdal Hamid, en äldre kvinna som pratar sju språk och skrattar hela tiden.

Hon visar runt oss i några klassrum. Flickorna ställer sig blixtsnabbt upp bredvid sina bänkar när vi kommer in.

Ghada Haider, 7, läser hemläxan, en arabisk saga, för sina klasskompisar.

Det är trångt mellan bänkarna, här finns mycket lite utrustning, pennor och block och böcker är ransonerade.

Lärarinnan Fatin Maki tar en paus och skickar ut barnen.

Hon säger att det är viktigt att barnen går i skolan i stället för att driva omkring och leka med vapen eller utnyttjas av vuxna i politiska manifestationer.

Skolan höll stängt i 40 dagar under kriget.

– Vi var angelägna att få igång skolan så snabbt som möjligt igen. Vi ville inte att eleverna skulle förlora ett helt år.

Fattiga får inte gå i skolan

Basras 500 skolor för barn mellan 6 och 11 år öppnade igen för någon vecka sedan.

Den nya gryningen, en av dessa skolor, har 27 lärare, 618 elever, nästan bara flickor, en klass för pojkar, runt 45 elever i varje klass.

Barnen går i skola mellan åtta och halv tolv fem dagar i veckan. De läser arabiska, islam, engelska, historia, matematik.

Gymnastiklektionerna har dock upphört.

Att gå i skola är gratis i Irak, men det innebär inte att alla barn går i skolan. Barnen i de fattigaste familjerna tvingas stanna hemma och arbeta.

Det finns ingenting att leka med på den dammiga skolgården. Fönstren i klassrummen är spruckna, toaletterna är trasiga.

Men skolan är öppen. I stora delar av Irak är de fortfarande stängda, i Bagdad öppnar emellertid en efter en.

Elever måste gå i skift

Problemen är oerhörda. Vart fjärde barn i Irak går aldrig i skola, det finns klasser med upp till 70 elever och eleverna tvingas gå i skift, flera tusen nya skolor måste byggas, än fler renoveras.

Men skolorna i Basra är öppna igen och barnen är glada över att kunna komma tillbaks och det skolväsende som fram till början på 80-talet var arabvärldens stolthet är på väg att resa sig.

Vart fjärde barn får inte gå i skolan

Tre krig på 20 år, 12 år med sanktioner och en dålig administration har lämnat skolväsendet i spillror.

Tidigare artiklar

Oisin Cantwell