Så mycket tjänar de

Stor tabell – bolag för bolag

NYHETER

ABB

Resultat 2002: 3,9 miljarder

Resultat 2001: 3 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +874 miljoner (+29 procent)

Vd och koncernchef: Jürgen Dormann, Jörgen Centerman

Ålder: Dormann: 63 år, Centerman: 51 år

Lön (utveckling 2001–2002): Dormann: 13,1 miljoner, Centerman: 9,5 miljoner (2001)

Bonus (utveckling 2001–2002): Dormann: 0 kr, Centerman: 9,5 miljoner (2001)

Fallskärm: Dormann: En årslön. Centerman: Fick 46,5 miljoner i en klumpsumma, som innefattar både lön, fallskärm och pension.

Pension: Från 65 år. Årlig pensionspremie på högst 50 procent av lönen.

Fotnot: Dormann tillträdde i september 2002. Del av lönen från styrelseuppdrag. Centerman avgick i september 2002.

Assa Abloy

Resultat 2002: 1,5 miljarder

Resultat 2001: 2 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: –539 miljoner (–27 procent)

Vd och koncernchef: Carl-Henric Svanberg

Ålder: 50 år

Lön (utveckling 2001–2002): 6,6 miljoner (+18 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 4,3 miljoner (+207 procent)

Total inkomstutveckling: +3,9 miljoner (+56 procent)

Fotnot: Avgick i april 2003 för att bli vd i Ericsson.

Astra Zeneca

Resultat 2002: 39,8 miljarder

Resultat 2001: 44 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: –4,2 miljarder (–10 procent)

Vd och koncernchef: Sir Tom McKillop

Ålder: 59 år

Lön (utveckling 2001–2002): 12,6 miljoner (–2 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 8 miljoner (+27 procent)

Total inkomstutveckling: +1,4 miljoner (+8 procent)

Fallskärm: En årslön.

Pension: Från 60 år 70 procent av lönen, från 65 år 50 procent. Totalt 138 miljoner.

Atlas Copco

Resultat 2002: 1,3 miljarder

Resultat 2001: 1,9 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: –665 miljoner (–35 procent)

Vd och koncernchef: Gunnar Brock, Giulio Mazzalupi

Ålder: Brock: 53 år, Mazzalupi: 62 år

Lön (utveckling 2001–2002): Brock: 4,3 miljoner, Mazzalupi: 4,3 miljoner (–25 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): Brock: Max 70 procent av baslönen, Mazzalupi: 4,4 miljoner (+69 procent)

Total inkomstutveckling: Mazzalupi: +0,2 miljoner (+2 procent)

Fallskärm: Brock: En årslön plus en årslön som minskas med ny lön

Pension: Brock: Från 60 år. Årlig pensionspremie på 35 procent av lönen, Mazzalupi: Italiensk pension: 810 000 kr per år. Från 65 års ålder 2,4 miljoner per år.

Fotnot: Brock tillträdde i maj 2002, Mazzalupi avgick i maj 2002.

Autoliv

Resultat 2002: 2,8 miljarder

Resultat 2001: 1,3 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +1,6 miljarder (+124 procent)

Vd och koncernchef: Lars Westerberg

Ålder: 54 år

Lön (utveckling 2001–2002): 5,5 miljoner (+10 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 2,75 miljoner (+57 procent)

Total inkomstutveckling: +1,5 miljoner (+22 procent)

Fallskärm: Tre årslöner, en årsbonus, tjänstebil, pensionsförmåner.

Pension: Från 60 år, 70 procent av lönen. Totalt 77 miljoner.

Electrolux

Resultat 2002: 7,5 miljarder

Resultat 2001: 5,2 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +2,3 miljarder (+45 procent)

Vd och koncernchef: Hans Stråberg, Michael Treschow

Ålder: Stråberg: 46 år, Treschow: 60 år

Lön (utveckling 2001–2002): Stråberg: 6 miljoner, Treschow: 3 miljoner

Bonus (utveckling 2001–2002): Stråberg: 584 000 kronor, Treschow: 0 kronor

Fallskärm: Stråberg: En årslön.

Pension: Stråberg: Från 60 år, premiebaserad pension, Treschow: Från 60 år, 4–4,5 miljoner om året

Fotnot: Stråberg tillträdde i april 2002. Treschow avgick i april 2002.

Ericsson

Resultat 2002: –23,3 miljarder

Resultat 2001: –30,3 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +7 miljarder (+23 procent)

Vd och koncernchef: Kurt Hellström

Ålder: 59 år

Lön (utveckling 2001–2002): 15,3 miljoner (–9 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 0 kronor

Total inkomstutveckling: –1,6 miljoner (–9 procent)

Fallskärm: Två årslöner.

Pension: Från 60 år 70 procent av lönen, efter 65 år 50 procent. Totalt 119 miljoner.

Fotnot: Avgick i april 2003.

Föreningssparbanken

Resultat 2002: 6,8 miljarder.

Resultat 2001: 8,0 miljarder.

Resultatutveckling 2001–2002: –1,2 miljarder (–15 procent)

Vd och koncernchef: Birgitta Johansson Hedberg

Ålder: 56 år

Lön (utveckling 2001–2002): 4,9 miljoner (+–0 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 545 000 kronor (–39 procent)

Total inkomstutveckling: –363 000 kronor (–6 procent)

Fallskärm: Ett års uppsägningstid plus en årslön.

Pension: Från 60 år 70 procent av lönen, från 65 år 45 procent. Totalt 50 miljoner.

Gambro

Resultat 2002: 1,1 miljarder

Resultat 2001: –0,2 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +1,3 miljarder

Vd och koncernchef: Sören Mellstig

Ålder: 51 år

Lön (utveckling 2001–2002): 5,5 miljoner (+19 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 1,6 miljoner (+107 procent)

Total inkomstutveckling: +1,7 miljoner (+32 procent)

Fallskärm: Två årslöner.

Pension: Från 60 år, årlig premie på 35 procent av den fasta lönen.

Handelsbanken

Resultat 2002: 10,8 miljarder.

Resultat 2001: 11,4 miljarder.

Resultatutveckling 2001–2002: –0,6 miljarder (–5,3 procent)

Vd och koncernchef: Lars O Grönstedt

Ålder: 49 år

Lön (utveckling 2001–2002): 5,7 miljoner (+19 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 0 kronor

Total inkomstutveckling: +0,9 miljoner (+19 procent)

Fallskärm: Saknas.

Pension: Från 60 år 75 procent av lön, sedan 65 procent. Totalt 77 miljoner.

Holmen

Resultat 2002: 2,6 miljarder

Resultat 2001: 2,3 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +270 miljoner (+12 procent)

Vd och koncernchef: Göran Lundin

Ålder: 63 år

Lön (utveckling 2001–2002): 5,7 miljoner

Bonus (utveckling 2001–2002): 0 kronor

Fallskärm: En årslön.

Pension: Från 64 år 60 procent av lön, efter 65 år ITP med komplettering.

Fotnot: Tillträdde i november 2001.

Industrivärden

Resultat 2002: 4,5 miljarder

Resultat 2001: 1,3 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +3,1 miljarder (+232 procent)

Vd och koncernchef: Anders Nyrén

Ålder: 49 år

Lön (utveckling 2001–2002): 4,2 miljoner

Bonus (utveckling 2001–2002): 0 kronor

Fallskärm: Två årslöner

Pension: Från 60 år 70 procent av lönen, från 65 år 50 procent. Totalt 46,2 miljoner.

Investor

Resultat 2002: 1,9 miljarder

Resultat 2001: 8,6 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: –6,7 miljarder (–78 procent)

Vd och koncernchef: Marcus Wallenberg

Ålder: 46 år

Lön (utveckling 2001–2002): 5,2 miljoner (–1 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 750 000 kronor (–79 procent)

Total inkomstutveckling: –2,8 miljoner (–32 procent)

Fallskärm: Ett år. Om han inte fått nytt jobb ytterligare ett års lön.

Pension: Från 60 år bankernas tjänstepension kompletterad för lön över 20 basbelopp.

Fotnot: Bonusen intjänad under 2001.

Nokia

Resultat 2002: 45,1 miljarder.

Resultat 2001: 32,3 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +12,8 miljarder (+40 procent)

Vd och koncernchef: Jorma Ollila

Ålder: 53 år

Lön (utveckling 2001–2002): 12,6 miljoner (+17 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 12,6 miljoner (+117 procent)

Total inkomstutveckling: +8,6 miljoner (+52 procent)

Fallskärm: Två årslöner

Pension: 60 procent av lön och bonus från 60 år. Totalt 302 miljoner.

Nordea

Resultat 2002: 14,2 miljarder.

Resultat 2001: 17,9 miljarder.

Resultatutveckling 2001–2002: –3,7 miljarder (–21 procent)

Vd och koncernchef: Lars G Nordström

Ålder: 60 år

Lön (utveckling 2001–2002): 2,2 miljoner (årslön 6,5 miljoner)

Bonus (utveckling 2001–2002): Hemlig. Kan bli 35 procent av lön.

Fallskärm: Två årslöner

Pension: Från 60 år 70 procent av lönen, från 65 år 60 procent. Totalt 81 miljoner.

Fotnot: Tillträdde i augusti 2002.

Sandvik

Resultat 2002: 3,6 miljarder

Resultat 2001: 3,9 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: –262 miljoner (–7 procent)

Vd och koncernchef: Lars Pettersson, Clas Åke Hedström

Ålder: Pettersson: 48 år, Hedström: 63 år

Lön (utveckling 2001–2002): Pettersson: 2,5 miljoner, Hedström: 1,4 miljoner

Bonus (utveckling 2001–2002): Pettersson: 2 miljoner, Hedström: 1,3 miljoner

Fallskärm: Pettersson: Två årslöner.

Pension: Pettersson: Från 60 år 65 procent av lönen till 30 basbelopp och 50 procent däröver. Hedström: 4,1 miljoner om året. Totalt 70 miljoner.

Fotnot: Pettersson tillträdde i maj 2002. Hedström avgick i maj 2002.

SCA

Resultat 2002: 8,1 miljarder

Resultat 2001: 8,1 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: –12 miljoner (–0,01 procent)

Vd och koncernchef: Jan Åström, Sverker Martin-Löf

Ålder: Åström: 47 år, Martin-Löf: 59 år

Lön (utveckling 2001–2002): Åström: 4,7 miljoner, Martin-Löf: 4,1 miljoner

Bonus (utveckling 2001–2002): Åström: 1,5 miljoner, Martin-Löf: 2,5 miljoner

Fallskärm: Åström: Två årslöner

Pension: Åström: Från 65 år 70 procent av avgångslönen. Totalt 57 miljoner. Martin-Löf: Från 65 år, totalt 72,6 miljoner.

Fotnot: Åström tillträdde i april 2002. Martin-Löf avgick i april 2002. Får lön till 65 år, i november 2008.

SEB

Resultat 2002: 7,4 miljarder.

Resultat 2001: 7,2 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +0,2 miljarder (+3 procent)

Vd och koncernchef: Lars H Thunell

Ålder: 55 år

Lön (utveckling 2001–2002): 5,3 miljoner (+–0 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 2,1 miljoner (+32 procent)

Total inkomstutveckling: +500 000 kronor (+7 procent)

Fallskärm: Ett års uppsägning plus ett års lön.

Pension: Från 58 år 65 procent av lönen, därefter 55 procent. Totalt 67 miljoner.

Securitas

Resultat 2002: 2,5 miljarder.

Resultat 2001: 1,9 miljarder.

Resultatutveckling 2001–2002: +0,6 miljarder (+32 procent)

Vd och koncernchef: Thomas Berglund

Ålder: 52 år

Lön (utveckling 2001–2002): 7,7 miljoner (+54 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 8 miljoner (+5 procent)

Total inkomstutveckling: +3,1 miljoner (+25 procent)

Fallskärm: En årslön.

Pension: Inget pensionsavtal, utan en försäkring med 1,2 miljoner aktier som får lösas ut 31 december 2004. Värde i dag: 116 miljoner.

Skandia

Resultat 2002: –6,5 miljarder

Resultat 2001: –0,1 miljarder.

Resultatutveckling 2001–2002: –6,4 miljarder (–4445 procent)

Vd och koncernchef: Lars-Eric Petersson

Ålder: 52 år

Lön (utveckling 2001–2002): 6,6 miljoner (+4 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 2,5 miljoner (–60 procent)

Total inkomstutveckling: –3,6 miljoner (–28 procent)

Fallskärm: Ett års uppsägning plus två årslöner.

Pension: 60 procent av lönen från 57 år. Totalt 91 miljoner.

Fotnot: Bonus avser 2001.

Skanska

Resultat 2002: 0,07 miljarder

Resultat 2001: 1,1 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: –1,02 miljarder (–93 procent)

Vd och koncernchef: Stuart Graham, Claes Björck

Ålder: Graham: 57 år. Björck: 58 år

Lön (utveckling 2001–2002): Graham: 6,6 miljoner i årslön. Björck: 6,7 miljoner

Bonus (utveckling 2001–2002): Graham: 0 (Långsiktig bonus på 7,3 miljoner efter 15 år i bolaget, d v s 2005.) Björck: 9,4 miljoner. Plus 33,9 miljoner tidigare intjänat, utbetalas som pension.

Fallskärm: Graham: Halvt års uppsägning plus två och en halv årslön. Björck: 8,6 miljoner per år i 5 år (42 miljoner). USA-pension ger 11 miljoner.

Pension: Graham: 50 procent av lönen från 61 år. Totalt 63 miljoner. Björck:

Fotnot: Björck avgick under 2002.

SKF

Resultat 2002: 3,5 miljarder.

Resultat 2001: 3,1 miljarder.

Resultatutveckling 2001–2002: +0,4 miljarder (+13 procent).

Vd och koncernchef: Sune Carlsson

Ålder: 62 år

Lön (utveckling 2001–2002): 7,2 miljoner (+11 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 3,7 miljoner (–5 procent)

Total inkomstutveckling: +0,6 miljoner (+6 procent)

Fallskärm: Två årslöner.

Pension: 35 procent av lönen (10 miljoner).

Fotnot: Avgick i april 2003.

SSAB

Resultat 2002: 816 miljoner.

Resultat 2001: 913 miljoner.

Resultatutveckling 2001–2002: –97 miljoner (–11 procent)

Vd och koncernchef: Anders Ullberg

Ålder: 57 år

Lön (utveckling 2001–2002): 3,8 miljoner (+6 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 0,6 miljoner (–14 procent)

Total inkomstutveckling: +0,1 miljoner (+2 procent)

Fallskärm: Ett års uppsägning plus en årslön.

Pension: 65 procent av lönen till 65 år, sen 40 procent. Totalt 35 miljoner.

Stora Enso

Resultat 2002: –3,1 miljarder.

Resultat 2001: 11,4 miljarder.

Resultatutveckling 2001–2002: –14,5 miljarder (–127 procent)

Vd och koncernchef: Jukka Härmälä

Ålder: 57 år

Lön (utveckling 2001–2002): 10,5 miljoner (+10 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 2,1 miljoner (+9 procent)

Total inkomstutveckling: +1,15 miljoner (+10 procent)

Fallskärm: Ett års uppsägning plus en årslön.

Pension: 66 procent av lönen från 60 år. Totalt 110 miljoner.

Swedish Match

Resultat 2002: 2,1 miljarder

Resultat 2001: 1,8 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +0,3 miljarder (+16 procent)

Vd och koncernchef: Lennart Sundén

Ålder: 51 år

Lön (utveckling 2001–2002): 4,6 miljoner (+15 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 1,4 miljoner (+17 procent)

Total inkomstutveckling: +0,8 miljoner (+15 procent)

Fallskärm: Två årslöner.

Pension: Från 60 år 70 procent av lönen, från 65 år 45 procent. Totalt 47 miljoner.

Fotnot:

TeliaSonera

Resultat 2002: –11,6 miljarder

Resultat 2001: 4,8 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: –16,4 miljarder (–342 procent)

Vd och koncernchef: Anders Igel, Marianne Nivert

Ålder: Igel: 52 år, Nivert: 62 år

Lön (utveckling 2001–2002): Igel: 2,8 miljoner (årslön 5,6 miljoner). Nivert: 4,2 miljoner (–11 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): Igel: Nej. Kan vara max 50 procent av lönen. Nivert: 1,8 miljoner (+114 procent)

Fallskärm: Igel: Sex månaders uppsägning plus två årslöner.

Pension: Igel: Från 60 år 70 procent av lönen, från 65 år 50 procent. Totalt 42 miljoner. Nivert: 70 procent av lönen från 60 år, därefter förstärkning av tjänstepension.

Fotnot: Igel tillträdde i september 2002. Nivert avgick i september 2002.

Volvo

Resultat 2002: 2 miljarder

Resultat 2001: –1,9 miljarder

Resultatutveckling 2001–2002: +3,9 miljarder

Vd och koncernchef: Leif Johansson

Ålder: 51 år

Lön (utveckling 2001–2002): 9,8 miljoner (+2 procent)

Bonus (utveckling 2001–2002): 2,5 miljoner (+47 procent)

Total inkomstutveckling: +1 miljon (+9 procent)

Fallskärm: Ett års uppsägning plus två årslöner.

Pension: Från 55 år 70 procent av lönen, från 65 år 50 procent. Totalt 143 miljoner.