Riksåklagaren granskar mutmisstankar

”Det tycks ha förekommit rätt avsevärda smörjningar av chefer”

NYHETER

Misstänkta smörjningar av chefer inom landstingsägda fastighetsbolaget Locum har fått överåklagare Christer van der Kwast att reagera.

Han har nu gett en åklagare i uppdrag att undersöka uppgifter om eventuella mutbrott.

-Det är de här uppgifterna om sådant som skulle kunna vara mutor - bjudmiddagar, presenter och annat - som är intressant. Det ligger inom korruptionssektorn alldeles klart, säger Christer van der Kwast.

-Det tycks ha förekommit rätt avsevärda smörjningar av chefer.

Enligt Dagens Nyheter har anställda inom Locum vid flera tillfällen åkt på bjudresor som varit anordnade av leverantörer och låtit sig bjudas på lyxmiddagar och dyra hockeymatcher.

Kan leda till förundersökning

Christer van der Kwast har ett övergripande ansvar för korruptionsbekämpning och driver ett projekt för riksåklagarens räkning. Han har också möjlighet att ta egna initiativ och be åklagare att titta närmare på misstänkta fall, vilket är det som har skett nu.

-Jag bedömde att det här var ett ärende där man bör göra ett övervägande från åklagarens sida för att se om det föranleder en brottsutredning eller inte, säger han.

Det blir nu åklagare Leif Görtz på Ekobrottsmyndigheten som får undersöka uppgifterna och senare ta ställning till om en förundersökning ska inledas eller inte.

"Anmärkningsvärt"

I DN finns också uppgifter om en tidigare anställd som i olika omgångar har fått ersättning från bolaget efter det att han slutat. Han hävdar att pengarna betalats för att han inte skulle avslöja information om oegentligheter i bolaget.

Även detta är något som Christer van der Kwast tycker är anmärkningsvärt.

-Men det är en annan sida av saken, säger han.

Avtalet med den sparkade chefen

TT