Sveriges bästa och sämsta sjukhus

Hjärt- och lungsjukas riksförbund har betygsatt svenska sjukhus

NYHETER

För tredje gången betygsätter Hjärt- och lungsjukas riksförbund sjukhusen I Sverige.

Fyra sjukhus fick en etta – i Säffle sänkte sjukhuset dessutom sitt betyg sänkt från en tvåa.

– Vi tog kritiken på allvar och vi har ju ett bättre samarbete med Hjärt- och lungsjukas riksförbund nu. Klart jag blir besviken, säger Eva Dahlén, överläkare.

Endast två sjukhus har fått sitt betyg sänkt sedan 1999. Mora lasarett från en trea till en tvåa och sjukhuset i Säffle från en tvåa till en etta.

– Jag vet ju att allt inte är enligt förbundets önskemål, men vi gör så gott vi kan, säger Eva Dahlén.

Hon säger att sjukhuset har kvar samma rehabiliteringsutbud som för tre år sedan, dessutom har de utvecklat samarbetet med Hjärt- och lungsjukas riksförbund.

– Men frågorna är så utformade att sjukhus med små resurser och upptagningsområde, litet patientunderlag, inte har möjlighet att få de högsta betygen.

Första undersökningen 1996

Eva Dahlén säger att sjukhuset tog kritiken från förra undersökningen på allvar, att de satte sig ner och siskuterade vad som kunde göras bättre.

– Det finns ju ingen anledning att ha kvar något som patienterna inte är nöjda med, vi får göra en analys och se vad som kan vara bästa möjligheten i länet.

Idén till undersökningen kom 1994 när hälso- och sjukvårdslagen skärptes. Landstingen blev skyldiga att garantera sina patienter rehabilitering.

– Vi märkte snabbt att rehabiliteringen såg väldigt olika ut i olika delar av landet. Därför beslöt vi oss för att kartlägga och utveckla den där det behövdes, säger Pelle Johansson, projektledare från Hjärt- och lunsjukas riksförbund.

En expertgrupp tillsattes och riktlinjer lades upp. Och ett betygsystem infördes, fem hjärtan för de bästa sjukhusen och ett för de sämsta.

1996 genomfördes den första undersökningen,1999 den andra. Det märktes en viss förbättring, men fortfarande var det många sjukhus som hade en undermålig rehabilitering.

– Förra året gjorde vi den tredje undersökningen. Sen 1996 har det blivit en förbättring med 60 procent, men fortfarande får 15 procent av de svenska sjukhusen underkänt, säger Pelle Johansson.

– Det är unikt att en patientförening kan påverka sjukvården så den blir så mycket bättre.

”Vi har jobbar målmedvetet för att bli bättre”

Jämfört med 1999 har fem sjukhus höjt sig från en etta till en fyra, bland dessa Centralsjukhuset i Kristianstad.

– Det var väldigt roligt. Vi har jobbat målmedvetet med detta, säger Karin Haug, sjukgymnast som jobbar med hjärtrehabilitering.

Kritiken 1999 togs på allvar och flera olika avdelningar har jobbat tillsammans för att förbättra rehabarbetet på sjukhuset. Men hon säger också att man inte kan mäta allt med en enkät.

– Alla frågor går inte att täcka in, det kanske finns sjukhus som är bra fast de får dåligt betyg i den här undersökningen. Och tvärtom.

– Det allra viktigaste är ju patientperspektivet, detta är något som de verkligen har behov av. Och det här har varit en medveten satsning så vi har sett fram emot resultatet med spänning. Och nu ska vi fortsätta vår satsning och bli ännu bättre.

Riksförbundets krav för tre hjärtan

Peter Löwendahl-Nyrén