Skärpta straff för Rohypnolsmuggling

Litauiska smugglare fälldes för grovt narkotikabrott

NYHETER

Straffet skärps för de två litauer som smugglat in Rohypnoltabletter i Sverige.

Hovrätten dömmer männen till fängelse i två år och sex månader respektive fängelse i två år samt utvisning i tio år.

– Det här innebär att man halverar gränsen för grovt narkotikabrott, säger kammaråklagare Ylva Johansson.

Grovt narkotikabrott i stället för narkotikabrott av normalgraden.

Svea hovrätt gick på åklagarens linje och skärpte på tisdagen straffet för de två litauiska män som smugglat närmare 9 000 Rohypnoltabletter till Sverige.

Männen togs av tullen när de smugglade in 9 000 Rohypnoltabletter, insydda i en väst.

Gick emot Högsta Domstolen

Tingsrätten dömde i mars i år männen till ett års fängelse respektive tio månaders fängelse samt utvisning i fem år. Straffet skärps nu till fängelse i två år och sex månader respektive fängelse i två år samt utvisning i tio år.

Genom att skärpa straffet gick hovrätten emot en dom från Högsta domstolen 1998. Den sätter gränsen för grovt narkotikabrott vid 20 000 tabletter när det gäller narkotikaklassade läkemedel inom gruppen bensodiazepiner, som Rohypnol.

– Det här innebär ju i princip att man halverar gränsen för grovt brott, från 20 000 tabletter till 9 000 tabletter, säger kammaråklagare Ylva Johansson.

Används ofta vid våldsbrott

Ylva Johansson har drivit ärendet som ett så kallat pilotmål i syfte att skärpa straffskalan för olaglig hantering av bland annat Rohypnol. Bakgrunden är de senaste årens kraftiga ökning av smuggling och missbruk av Rohypnol.

Experter inom polis, tull, socialtjänst och missbruksvård vittnar om kopplingen mellan missbruk av Rohypnol och grova våldsbrott.

”Att dra upp riktlinjerna för var gränsen för grovt brott skall gå kan inte ankomma på hovrätten i ett fall som detta”, skriver hovrätten i sin dom. Men det tror inte Ylva Johansson hindrar domen från att bli prejudicerande.

Kallas ibland monsterdrog

TT