Omdebatterad dom fastställdes av hovrätten

NYHETER

MALMÖ

En 27-årige man från Lund som sexuellt utnyttjat en elvaårig grannflicka dömdes på tisdagen till villkorlig dom och böter. Hovrätten fastställde därmed tingsrättsdomen som tidigare väckt starka reaktioner.

Och kritiken kvarstår.

Hovrätten framför helt andra argument än tingsrätten för att 27-åringen ska slippa fängelse, vilket är det vanliga straffet vid sexuellt utnyttjande av underåriga.

Mannen och flickan var grannar och träffades ofta. Flickan har i rättegångarna berättat att hon var förälskad i 27-åringen.

Tingsrätten bedömde deras förhållande som ''tämligen förtroendefullt och ömsesidigt'' och använde det som argument för att mannen skulle slippa fängelse.

Fortsatt kritisk

Hovrätten understryker däremot i sin dom att sexuellt utnyttjande av en underårig är ett uttryck för att den vuxne inte respekterar barnets behov och rätt till kroppslig identitet. Den vuxne har fullt ansvar för vad som sker, även om barnet till synes av fri vilja går med på att inlåta sig i sexuella handlingar, skriver hovrätten.

Orsaken till att 27-åringen slipper fängelse är att det handlar om en beröring som enligt hovrätten är i gränszonen för vad som kan rubriceras sexuellt utnyttjande av underårig. Rätten tar också fasta på att det gått lång tid sedan brottet begicks.

Tingsrättsdomen kritiserades hårt, bland annat av Helena Westlund, jurist i Stockholm som skrivit en rapport för Rädda Barnen om sexuellt utnyttjade barn.

Och hon är fortsatt kritisk.

-Jag kan inte se att det spelar någon roll om det gått lång tid. Vad flickan behöver är bekräftelse från samhället att det här är fel. Ett brott är ett brott, det känns som om de vrider sig, säger Westlund till TT på tisdagen.

Ytterligare straff

Hon anser dock att hovrättens resonemang är mer acceptabelt. Tingsrättens dom kallade hon sanslöst och framhöll att man inte kan lägga ansvaret hos både parter när det gäller kontakten mellan ett barn och en vuxen man.

Ändå är det viktigt att samhället vid straffmätning ser med oblida ögon på sexualbrott, säger Westlund.

-Många drabbade flickor ser själva rättegången som mycket obehaglig. Och om det inte leder någon vart är det som ytterligare ett straff, säger hon.

TT